Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến

  17/05/2022

Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 trên địa bàn Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học chiếm tối thiểu 20% trong các ngành chế biến.

Cụ thể, trong lĩnh vực sản xuất và chế biến, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực ứng dụng công nghệ sinh học, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khoa học ứng dụng công nghệ sinh học. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học chiếm tối thiểu 20% trong các ngành chế biến.

Bộ Công Thương chủ động, tích cực phát triển công nghệ sinh học trong công  nghiệp chế biến

Tiếp tục triển khai và hoạt động có hiệu quả 2 cụm công nghiệp chế biến sâu nông sản tại huyện Định Quán, huyện Cẩm Mỹ, mở rộng chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây, hình thành cụm liên kết, chuỗi sản xuất, giá trị của ngành. Duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị gia tăng công nghiệp chế biến thực phẩm từ 8-10% mỗi năm. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng công nghệ mới từ các nước tiên tiến. Thu hút các dự án tập trung sản xuất theo công nghệ khép kín, sản xuất tuần hoàn đối với các sản phẩm có nguyên liệu trong nước vừa tạo ra giá trị gia tăng cao, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nguồn: moit.gov.vn

×

FanPage

Vietstock Vietnam