công nghiệp chế biến

Đưa sáng tạo vào phát triển nông nghiệp Tây Nguyên

Tại lễ ký kết chương trình đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên, các chuyên gia cho rằng nông...

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 ước tăng 2,6%

View more 

Tp. Phan Rang – Tháp Chàm: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

View more 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến

View more 
×

FanPage

Vietstock Vietnam