công nghệ sinh học

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến

Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 trên địa bàn Đồng Nai đặt...

×

FanPage

Vietstock Vietnam