TUẦN LỄ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (27-29/10/2020)

  17/01/2023


27 Tháng 10, 2020

14.00 – 16.00 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Giới thiệu APC
Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc kinh doanh – Châu Á TBD,
APC

27 Tháng 10, 2020

14.00 – 16.00 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Thúc đẩy lợi nhuận:
Xu hướng trong ngành Nuôi trồng
Thủy sản châu Á & Chiến lược mới
để cải thiện năng suất
TS. Niti Chuchird
Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh
Nuôi trồng Thủy sản ,

Đại học Kasetsart
27 Tháng 10, 2020
14.00 – 16.00 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Thúc đẩy lợi nhuận: Xu hướng trong ngành Nuôi trồng Thủy sản châu Á & Chiến lược mới để cải thiện năng suất Huyết Tương Phun Khô & Huyết Tương Hồng Cầu để Thúc đẩy Sức khỏe & Sự Tăng Trưởng trong Nuôi trồng Thủy sản
TS. Javier Polo
Phó Chủ Tịch – Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển, APC

28 Tháng 10, 2020

10.00 – 10.40 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Cải tiến công nghệ và phát triển mới
trong ngành nuôi trồng thủy sản

Ông Sujit Das
Chuyên viên Kỹ thuật,
INFOFISH

28 Tháng 10, 2020

10.40 – 10.55 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
INFOFISH và Cập nhật về Tác động
của COVID-19 lên Thị trường và
Thương mại

Bà Shirlene Maria Anthonysamy
Giám Đốc,
INFOFISH

28 Tháng 10, 2020

13.00 – 14.00 (GMT+7, Múi giờ Việt Nam)
Thức ăn chăn nuôi từ Côn trùng
– Tổng quan về dinh dưỡng từ côn
trùng trong ngành Thủy sản

Ông Leo Wein
Sáng lập và CEO,
Protenga

28 Tháng 10, 2020

13.00 – 14.00 (GMT+7, Múi giờ Việt Nam)
Thức ăn chăn nuôi từ Côn trùng
– Tổng quan về dinh dưỡng từ côn
trùng trong ngành Thủy sản

Ông Nathan Preteseille
Điều phối viênh,
AFFIA
28 October 2020
15.00 – 15.45 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)

Sử dụng hiệu quả các vùng đất nhiễm mặn lãng phí bằng việc nuôi trồng tôm cá nước lợ

TS. Dilip Kumar
Cố vấn,
Tập đoàn Phát triển Thủy sản Assam (AFDC) và Diễn đàn Quốc gia cho Nông dân nuôi trồng đánh bắt (Đất liền)


29 Tháng 10, 2020

10.00 – 10.45 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Sử dụng Probiotic trong Nuôi Tôm
– Cách tiếp cận sáng tạo

Ông Marc Campet
Nhà phát triển kinh doanh
Nuôi trồng Thủy sản Châu Á,

ADM Animal Nutrition

29 Tháng 10, 2020

13.00 – 13.45 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Tổng quan về Nuôi trồng Thủy sản
Khu vực 3 của Philippines giữa Đại dịch COVID-19

Ông Willy Cruz
Giám đốc Khu vực,
Cục Thủy sản & Nguồn lợi
Thủy sản Văn phòng Khu vực Số 3

Nhà tài trợ

:

Đơn Vị Hỗ Trợ:

 

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam