APC SWINE WEBINAR

  12/01/2023

🐷 HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG & ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT ĐỂ TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT TRONG CHĂN NUÔI LỢN

📆 Ngày 20 tháng 7 năm 2022 (Thứ tư)

⏰ 09:00 – 10:30 AM (Giờ Việt Nam) trên nền tảng Zoom

🌏 Trình bày ngôn ngữ Tiếng Anh với phiên dịch Tiếng Việt.

LỊCH TRÌNH

Thời gian Nội dung Diễn giả
9:00 – 9:05 AM Mở đầu Hội thảo bởi Điều Phối Viên Ms. Rose Chitanuwat

Regional Portfolio Director – ASEAN, Informa Markets

9:05 – 9:15 AM Giới thiệu về Công ty APC Mr. Ramesh Subramonian

Director of Sales – Asia Pacific APC

9:15 – 9:45 AM Tổng quan thị trường chăn nuôi Lợn toàn cầu & Điều kiện sản xuất để tối ưu hóa Hiệu suất Dr. Yanbin Shen

Global Technical Services Director APC

9:45 – 10:15 AM Mở khóa giá trị và lợi nhuận trong chăn nuôi lợn châu Á vào năm 2022 Dr. Megan Edwards

Animal Nutrition Consultant Integral Nutrition (S) Pte Ltd.

10:15 – 10:30 AM Tiết mục Đặt câu hỏi & Trả lời  

 

×

FanPage

Vietstock Vietnam