Quy trình và yêu cầu của Vietgap trong chăn nuôi

  04/08/2023

Chứng nhận VietGAP Chăn nuôi (VIETGAHP) khẳng định chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở sản xuất chăn nuôi đạt được thỏa thuận với siêu thị, trường học nội trú, khách sạn,… đưa sản phẩm vào siêu thị và các chuỗi giá trị với mức giá tốt hơn.

vietgap trong chan nuoi 2
Tiêu chuẩn Vietgap mang nhiều giá trị thiết thực cho ngành chăn nuôi

Tiêu chuẩn VietGAP trong chăn nuôi

VietGAP viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices.Tiêu chuẩn VietGAP được biên soạn dựa trên quy định của luật pháp Việt Nam (Luật an toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước,…), theo hướng dẫn của FAO và tham khảo quy định tại các tiêu chuẩn Asean GAP, Global GAP, EurepGAP, HACCP. 

Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các yêu cầu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành hướng dẫn người sản xuất áp dụng tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo: Kỹ thuật sản xuất, An toàn thực phẩm, Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Bảo vệ môi trường và sức khỏe. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, bộ NN&PTNT đã ban hành nội dung về quy trình thực hành cho chăn nuôi an toàn. Bao gồm những đối tượng sau: Gia cầm, lợn, bò sữa, ong.

Quy định này khuyến khích áp dụng để chăn nuôi trở nên an toàn nhằm ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro từ các mối nguy hại gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng sản phẩm chăn nuôi, môi trường, sức khoẻ, an toàn lao động cũng như phúc lợi xã hội cho người lao động.

Thủ tục xin VietGAP trong chăn nuôi

VietGAP trong chăn nuôi là một hệ thống các nguyên tắc, trình tự và thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng trong chăn nuôi. Những nguyên tắc này nhằm đảm bảo vật nuôi được nuôi dưỡng để đạt được những yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng nhận VIETGAP chăn nuôi

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP. Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất). 
 • Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản;
 • Kết quả kiểm tra đánh giá nội bộ theo quy định;

Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký. Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho nhà sản xuất bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi sẽ thỏa thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với nhà sản xuất.

Quy trình cấp giấy chứng nhận VietGAP

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng Chứng nhận, Tổ chức Chứng nhận thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại địa điểm sản xuất. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, Tổ chức Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho nhà sản xuất đủ điều kiện.

Công ty lựa chọn đơn vị có chức năng cấp Giấy chứng nhận VietGAP có uy tín để nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận VietGAP (bài viết dưới đây gọi là đơn vị cấp giấy chứng nhận VietGAP). Quy trình thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin đăng ký dịch vụ tư vấn chứng nhận VietGAP của khách hàng

Bước 2: Thảo luận về dịch vụ chứng nhận VietGAP cho khách hàng và tư vấn, báo giá, ký kết hợp đồng

Bước 3: Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về lộ trình, quy trình thực hiện tư vấn chứng nhận VietGAP cho từng sản phẩm cụ thể

Bước 4: Đánh giá tình hình sản xuất, sơ chế sản phẩm của công ty.

Bước 5: Đánh giá mức độ phù hợp của quy trình sản xuất và sơ chế sản phẩm của doanh nghiệp. Nếu kết quả đánh giá phù hợp, đơn vị chứng nhận VietGAP sẽ thay mặt khách hàng giải quyết các thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP.

Bước 6: Cơ quan chứng nhận VietGAP thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận VietGAP và bàn giao cho khách hàng

Bước 7: Đơn vị chứng nhận VietGAP cung cấp dịch vụ giám sát và cải tiến thường xuyên chất lượng sản phẩm. Trước thời điểm giám sát hàng năm 2 tháng, đơn vị chứng nhận VietGAP sẽ gửi thông báo cho khách hàng.

vietgap trong chan nuoi 3
Quy trình đăng ký tiêu chuẩn Vietgap cho mô hình chăn nuôi

Hiệu lực của Giấy chứng nhận VietGAP

 • Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực tối đa 02 năm kể từ ngày cấp.
 • Giấy chứng nhận VietGAP được gia hạn tối đa 03 tháng đối với trường hợp cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận nhưng không tiếp tục đăng ký cấp lại sau khi hết hạn.
 • Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP.

Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP gửi hồ sơ công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi nhà sản xuất đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ gồm:

 • Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo chứng nhận VietGAP.
 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Yêu cầu của VietGAP trong chăn nuôi

Các yêu cầu của VietGAP trong chăn nuôi VietGAP chăn nuôi theo quyết định 4653/QĐ-BNN-CN bao gồm:

 • Yêu cầu về địa điểm đặt trang trại nuôi.
 • Yêu cầu bố trí trong khu vực chăn nuôi.
 • Yêu cầu về chuồng nuôi và trang thiết bị dùng trong chăn nuôi.
 • Yêu cầu về giống và quản lý nguồn gốc con giống, quy trình chăn nuôi.
 • Yêu cầu về vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi.
 • Yêu cầu về quản lý thức ăn và nước uống cho vật nuôi.
 • Quản lý vận chuyển/di chuyển đàn nuôi.
 • Quản lý dịch bệnh đàn vật nuôi.
 • Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.
 • Kiểm soát động vật và côn trùng gây hại.
 • Yêu cầu về nhân sự và quản lý nhân sự.
 • Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.
 • Quy định về tự kiểm tra, đánh giá trong nội bộ trang trại/công ty.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại.

Điều kiện cấp chứng nhận VietGAP chăn nuôi

Phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn VIETGAP cho lĩnh vực chăn nuôi

Bò sữa (sản phẩm sữa bò tươi nguyên liệu).

Bò thịt/Bê thịt.

Dê sữa (sản phẩm sữa dê tươi nguyên liệu).

Dê thịt.

Lợn/heo (heo thịt, heo giống, heo bố mẹ).

Gà (có thể bao gồm cả chim cút) và sản phẩm từ chăn nuôi (trứng gà.

Ngan và vịt và sản phẩm từ chăn nuôi (trứng vịt/ngan).

Ong (sản phẩm từ Ong như mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa,…).

Các yêu cầu chính

Quy trình VIETGAP chăn nuôi theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN do Cục Chăn nuôi ban hành tập trung vào các yêu cầu về đảm bảo thực phẩm và an tâm cho người dùng. Cụ thể quy trình VietGAP chăn nuôi đảm bảo:

 • An toàn thực phẩm: Không gây nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.
 • An toàn sinh học và môi trường: Ngăn ngừa, hạn chế sự lây nhiễm của các yếu tố sinh học từ chăn nuôi gây hại đến sức khỏe con người, gia súc, hệ sinh thái và môi trường xung quanh.
 • An toàn lao động cho người chăn nuôi.
 • An tâm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Khi chăn nuôi theo quy trình VietGAP các trang trại nuôi và người nuôi cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Đúng điều kiện vệ sinh: Đây là yếu tố rất quan trọng trong chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi cần phải có đầy đủ thiết bị vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và những quy trình vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong quá trình chăn nuôi để đảm bảo ngăn ngừa sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh và loại bỏ mầm bệnh.
 • Đúng loại: Thuốc thú y, thuốc kháng sinh, vắc xin và thức ăn dùng trong chăn nuôi phải có trong danh mục được phép sử dụng, lưu hành trong chăn nuôi và nghiêm cấm việc sử dụng hoặc sử dụng thức ăn chăn nuôi không đúng mục đích.
 • Đúng cách: Các loại vắc xin, kháng sinh, thuốc thú y phải được sử dụng đúng liều lượng, đúng thời điểm. Việc sử dụng kháng sinh, thuốc phải theo hướng dẫn của kỹ sư chăn nuôi thú y và nhà sản xuất, sử dụng đúng thời gian để đảm bảo hiệu quả phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
 • Đúng thời gian cách ly: Khi thu hoạch vật nuôi thương phẩm phải đảm bảo cách ly vật nuôi trong một thời gian, không sử dụng thuốc thú y, kháng sinh để đảm bảo không còn tồn kháng sinh, dư lượng thuốc thú y trên sản phẩm động vật.
vietgap trong chan nuoi 4
Mô hình chăn nuôi phải đáp ứng tốt các yêu cầu để đăng ký Vietgap

Lợi ích của việc áp dụng VietGAP trong chăn nuôi

Chứng nhận VietGAP mang đến nhiều lợi ích không chỉ với người chăn nuôi mà còn đối với nền nông nghiệp của Việt Nam. Dưới đây là một số lợi ích của đăng ký vietGAP chăn nuôi như:

Sản phẩm được chứng nhận VietGAP có lợi thế trong cạnh tranh

Chứng nhận VietGAP mang lại nhiều lợi ích cho ngành chăn nuôi, cụ thể là tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP được đánh giá cao và lưu thông dễ dàng trên thị trường Việt Nam. Hầu hết các tỉnh, thành phố đang xây dựng mô hình chuỗi thực phẩm an toàn, cung cấp thực phẩm cho các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị, trường học, khách sạn. Đối với các cơ sở sản xuất chăn nuôi, chứng nhận VietGAP là bắt buộc và gần như là một trong những yêu cầu bắt buộc nếu muốn tham gia vào hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

Ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Theo VietGAP, những trang trại áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình vệ sinh, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại, nguồn nước, vật nuôi, người lao động… sẽ hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm bệnh, từ đó hạn chế tối đa việc bùng phát dịch bệnh vật nuôi. 

Làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn 

Một trang trại được cấp Chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt theo tiêu chuẩn VietGAP là minh chứng về an toàn thực phẩm và là lời cam kết về chất lượng, an toàn của sản phẩm đối với khách hàng và đối tác. Trên cơ sở đó, tạo dựng niềm tin, xây dựng thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao giá thành sản phẩm và doanh thu bán hàng.

Chất lượng và giá cả của sản phẩm luôn ổn định.

Tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao thương hiệu của nhà sản xuất, chế biến và phân phối. Hơn nữa, nền chăn nuôi trở nên bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội.

Tạo cơ hội xuất khẩu cho hàng nông sản

Quy trình Thực hành chăn nuôi tốt VietGAP theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN được xây dựng trên cơ sở phối hợp với ASEAN GAP và tham khảo nhiều tiêu chuẩn GAP khác trên thế giới. Khi doanh nghiệp được chứng nhận VietGAP cơ hội tốt cho việc xuất khẩu sản phẩm sang các nước, đặc biệt là các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga…

Trên đây là toàn bộ thông tin về quy trình và yêu cầu của VietGAP, hy vọng sẽ giúp bạn cập nhật đầy đủ thông tin về chứng chỉ VieetGAP nhất. Nếu bạn có nhu cầu nhận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi bạn có thể tham gia triển lãm do Vietstock tổ chức.  Trong tháng 10 này Vietstock sẽ tổ chức TỔ CHỨC CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận được những thông tin, giải pháp,… từ các chuyên gia, giúp mọi người nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. 

Đăng ký ngay tại đây:

————————–

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam