HỘI NGHỊ VIETSTOCK 2022

  22/12/2022

Rất nhiều hội thảo kỹ thuật và hội nghị khoa học quốc tế sẽ được tổ chức đồng hành cùng triển lãm, mang đến cơ hội tìm hiểu và thảo luận về các vấn đề chủ chốt ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chăn nuôi hiện nay, nắm bắt các kiến thức quý giá và cập nhật những cải tiến mới nhất.

——————

Chương trình Hội thảo chủ trì bởi Cục Chăn nuôi, Bộ NN & PTNT
Chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng giống vật nuôi”

Ngày: Thứ tư, 12 Tháng 10, 2022
Thời gian: 13.00 » 16.45
Địa điểm: Khu vực tiền sảnh, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

TẢI VỀ

——————

Chương trình Hội thảo chủ trì bởi Cục Chăn nuôi, Bộ NN & PTNT
Chủ đề: “Hội nghị về công nghệ chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi”

Ngày: Thứ năm, 13 Tháng 10, 2022
Thời gian: 08.00 » 12.00
Địa điểm: Phòng họp Sunflower Lầu 3, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

TẢI VỀ

——————

Chương trình Hội thảo AHAV
Chủ đề: “Cơ hội và thách thức của ngành chăn nuôi lợn Việt Nam. Một số giải pháp phát triển trong thời gian tới”

Ngày: Thứ năm, 13 Tháng 10, 2022
Thời gian: 09.00 » 12.00
Địa điểm: Khu vực tiền sảnh, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

TẢI VỀ

——————

Hội thảo Ngành Bò sữa & Bò thịt
Chủ đề: “Sử dụng các công nghệ cùng những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi gia súc lớn ở Việt Nam”

Ngày: Thứ năm, 13 Tháng 10, 2022
Thời gian: 13.30 » 17.30
Địa điểm: Khu vực tiền sảnh, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

TẢI VỀ

——————

Eggcellent Theatre – Vietstock 2022

Ngày: 12 » 14 Tháng 10, 2022
Địa điểm: Eggcellent Theatre, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

TẢI VỀ

 

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam