TUẦN LỄ GIA CẦM (07 – 09 / 07 / 2020)

  17/01/2023

07 Tháng 07, 2020

  10.00 – 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cập nhật về Thị Trường Gia Cầm
Philippines

Bà. Cecille Virtucio
Giám đốc Điều hành,
Hợp tác xã Sản xuất Trứng Bantagas
(BEPCO)
07 Tháng 07, 2020

 13.00 – 13.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Tác động của COVID-19 đến Ngành
Chăn Nuôi Gia Cầm Malaysia

Datuk Jeffrey Ng
Cố vấn
Liên đoàn Hiệp hội Nông dân Chăn nuôi Malaysia (FLFAM)

07 Tháng 07, 2020

  15.00 – 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cách ngăn ngừa các vấn đề Salmonella trong Chăn Nuôi Gà Thịt
Ông Thomas Mallens
Quản lý Gia Cầm Quốc Tế,MS Schippers
Ông Rogier van Leeuwen
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh,
Royal GD

  08 Tháng 07, 2020

 10.00 – 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Quản lý Ánh Sáng trong Chăn Nuôi
Gà Đẻ Trứng

TS. Seiche Genger
Trưởng phòng Kỹ thuật Khu
vực Đông Nam Á,
Hy-Line International
  08 Tháng 07, 2020

 15.00 – 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Quản lý dinh dưỡng trong Thức Ăn
Chăn Nuôi để Tối Ưu Hóa Gen
Di Truyền của Gia Cầm

TS. Dina Joardar
Chuyên viên dinh dưỡng Gia cầm,
Cargill ANH ở Bắc Mỹ

09 Tháng 07, 2020

 10.00 – 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
ASF và COVID-19 : Cập nhật về
tác động lên ngành chăn nuôi
gia cầm và heo trong khu vực
Đông Nam Á

Ông Gordon Butland
Giám đốc,
Công ty Agriconsultants

09 Tháng 07, 2020

 13.00 – 13.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Đánh giá sức khỏe đường ruột
ở Gà Thịt

PGS. TS. Dr. Narin Upragarin
Khoa Tài Nguyên Chăn nuôi
& Sản xuất Thuốc Thú Y,
Đại học Kasetsart

09 Tháng 07, 2020

 15.00 – 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cải thiện Chăn Nuôi Gà Đẻ
Trứng bằng Dinh Dưỡng

PGS. TS. Theerawit Poeikhampha
Khoa Khoa học Vật Nuôi,
Đại học Kasetsart

Sponsored by:

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam