HỘI NGHỊ BÀN TRÒN CÁC HIỆP HỘI CHĂN NUÔI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TẠI VIETSTOCK 2023

  05/10/2023

VIETSTOCK 2023 diễn ra với chủ đề “Tăng cường chăn nuôi bền vững nhằm cải thiện an ninh lương thực & an toàn thực phẩm”. Rất nhiều các chương trình và hoạt động hữu ích sẽ được tổ chức, hướng đến mục tiêu thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển thịnh vượng.

Phối hợp cùng các tổ chức, hiệp hội, đại sứ quán và doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, Vietstock 2023 sẽ mang đến đa dạng các hội nghị và hội thảo kỹ thuật ngành chăn nuôi và thủy sản như: Nuôi trồng thủy sản; Chăn nuôi gia cầm và gia súc; Chăn nuôi bò sữa & bò thịt; Năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi; Dinh dưỡng & Thức ăn chăn nuôi; Phúc lợi động vật và hội nghị Bàn tròn các Hiệp hội chăn nuôi khu vực ASEAN.

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN

Hiệp hội Chăn Nuôi, Thú Y khu vực Đông Nam Á

Thời gian: 12 Tháng 10 năm 2023, Thứ năm

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

(Phòng họp Dahlia – Lầu 3)

 

THỜI GIAN

 

CHƯƠNG TRÌNH

8:30 am – 9:00 am Đón khách
9:00 am – 9:10 am “Hội nghị bàn tròn Hiệp hội Chăn Nuôi, Thú Y khu vực Đông Nam Á”

Phát biểu chào mừng từ Tập Đoàn INFORMA MARKETS

Bà Rose Chitanuwat

Chuỗi Giám Đốc Dự Án (khu vực ASEAN)

9:10 am – 9:20 am Phát biểu chào mừng từ Hội Chăn Nuôi Việt Nam

TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch

9:20 am -9:50 am Chia sẻ từ Việt Nam

·       Hội Chăn Nuôi Việt Nam (AHAV)

TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch

9:50 am– 10:05 am Chia sẻ từ Malaysia

·       Liên hiệp hội nông dân Malaysia (FLFAM)

Ông Tan Chee Hee, Chủ tịch

10:05 am – 10:35 am Chia sẻ từ Philippines

·       Hiệp hội Sản xuất Trứng Bantangas

Bà Cecille Aldueza – Virtucio, Giám đốc điều hành

 

·       Liên đoàn Quốc gia dành cho người chăn nuôi lợn

Ông Chester Warren Tan, Chủ tịch

10:35 am – 11:00 am Chia sẻ từ Cambodia

·       Hiệp hội Chăn nuôi Campuchia (CLRA)

Ông Laville Ly, Ban Điều Hành

11:00 am – 11:15 am Chia sẻ từ Thái Lan

·       Hiệp hội Thú Y Thái Lan (AHPA)

Ông Nackanun Chitaroon, Cố vấn

11:15 am – 11.30 am Chia sẻ từ Indonesia

·       Hiệp hội Thú y Gia cầm Indonesia

TS. Dedy Kusmanagandi DVM, Ban cố vấn

11.30am – 12.00pm Thảo luận

Các hoạt động tiêu biểu khác như: Khu gian hàng Trứng; Khu gian hàng Phát triển Bền vững; Khu vực Giới thiệu công nghệ và sản phẩm, Khu vực vinh danh Vietstock Awards 2023……

————————–

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam