VIETSTOCK 2022 – HỘI THẢO CỤC CHĂN NUÔI

  12/01/2023

Chủ đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG VẬT NUÔI

Ngày: thứ 4 ngày 12/10/2022

Thời gian: 13.00 – 16.45

Địa điểm: Khu vực sảnh chính – Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Đơn vị Đồng Tổ chức: Cục Chăn nuôi, BỘ NN & PTNT

Tải chương trình: TẠI ĐÂY

Thời gian Chương trình Diễn giả
13:00- 13:30 Đăng ký thành viên tham dự Cục Chăn nuôi
13:30-13:40 Giới thiệu đại biểu, khách mời, mục tiêu và chương trình hội nghị Cục Chăn nuôi
13:40- 14:00 Phát biểu khai mac Ông Dương Tất Thắng,

Cục trưởng Cục CN

14:00- 14:20 Báo cáo về tình hình Chăn nuôi Việt Nam, định hướng phát triển chăn nuôi trong thời gian tới. Đại diện Cục Chăn nuôi
14:20- 14:25 Thảo luận
14:25- 14:45 Thực trạng công tác giống tại Việt Nam và định hướng phát triển trong thời gian tới Đại diện Cục Chăn nuôi
14:45- 15:15 Giải pháp nâng cao năng suất của một số giống lợn ngoại nuôi tại Việt Nam Đại diện Cục Chăn nuôi
15:15-15:25 Thảo luận
15:25- 15:55 Giải pháp nâng cao chất lượng giống gia cầm tại Việt Nam Đại diện Trung tâm NC gia cầm VIGOVA
15:55-16:00 Thảo luận
16:00-16:30 Ứng dụng công nghệ cao trong chọn lọc giống bò sữa Đại diện Công ty TH TRUE MILK
16:30- 16:35 Thảo luận
16:35- 16:45 Bế mạc kết thúc hội thảo Lãnh đạo Cục Chăn nuôi

Đơn vị tổ chức:

×

FanPage

Vietstock Vietnam