VIETSTOCK 2022 – HỘI THẢO CỤC CHĂN NUÔI

  12/01/2023

Chủ đề: HỘI NGHỊ VỀ CÔNG NGHỆ CHUỒNG TRẠI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

Ngày: Thứ năm, ngày 13/10/2022

Thời gian: 08.00 – 12.00

Địa điểm: Khu vực sảnh chính – Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Đơn vị Đồng Tổ chức: Cục Chăn nuôi, BỘ NN & PTNT

Tải chương trình: TẠI ĐÂY

Thời gian Chủ đề Trình bày bởi
8:30-9:00 Đăng ký đại biểu Ban tổ chức
9:00-9:10 Khai mạc và giới thiệu đại biểu Lãnh đạo phòng MT&CNCN
9:10-9:20 Phát biểu chỉ đạo và chào mừng Hội nghị Lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT
9:20-9:40 Hiện trạng phát triển công nghệ chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi, định hướng và giải pháp phát triển đến năm 2030 Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT
9:40-9:50 Một số kết quả nổi bật về khoa học công nghệ, chuyển giao TBKT lĩnh vực công nghệ chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi và định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT đến năm 2030 Viện Chăn nuôi
9:50-10:00 Giới thiệu một số mô hình xử lý chất thải chăn nuôi của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
10:00-10:15 Nghỉ giải lao
10:15-10:25 Hiện trạng công tác quản lý môi trường chăn nuôi tại một số địa phương tại Bình Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương
10:25-10:35 Hiện trạng công tác quản lý môi trường chăn nuôi tại một số địa phương tại Đồng Nai. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
10:35-11:00 Tham luận của một số Doanh nghiệp chủ đề: Áp dụng công nghệ chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi tại một số doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn (CP, Vinamilk). Đại diện Doanh nghiệp
11:00-11:45 Tham luận và trao đổi Các đại biểu dự Hội nghị
11:45-11:55 Kết luận và bế mạc hội nghị Lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT

Đơn vị Đồng Tổ chức:

×

FanPage

Vietstock Vietnam