HỘI THẢO CỦA APC (22/09/2020)

  16/01/2023

 

 

 


22 Tháng 09, 2020

02.00pm – 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Giới thiệu APC
Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc Kinh Doanh
– Châu Á Thái Bình Dương,
APC

22 Tháng 09, 2020

02.00pm – 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Dinh dưỡng cho Gà mới nở:
Những Tác động ảnh hưởng đến
năng suất trong vòng đời

Ông Rick Kleyn
Chủ sở hữu,
SPESPEED Consulting

 


22 Tháng 09, 2020

02.00pm – 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Huyết tương phun khô – nguyên liệu
quan trọng trong Chế độ ăn Ban đầu cho
Gà thịt

TS. Ricardo Esquerra
Quản lý Gia cầm Toàn cầu,
APC

 

Organized by

informa

 

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam