ANIMINE WEBINAR (15/12/2020)

  16/01/2023

 

Zinc oxide plays a huge role in swine animal husbandry globally, but restrictions being implemented around the world mean the feed additives industry has to adapt and to look for solutions in this area. One company doing so is Animine (French independent supplier of Precision minerals) with their ZinCoSupp® project – a research programme bringing together some of Europe’s leading universities to try and better understand the metabolic roles and modes of action of zinc oxide in piglets.

.


15 Tháng 12, 2020

03.00pm – 03.05pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Giới thiệu
Dr. Arturo Pinon
Giám đốc R&D Animine, Điều phối

15 Tháng 12, 2020

03.05pm – 03.25pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Quan điểm & giới hạn của chiến lược
dinh dưỡng thúc đẩy cân bằng
đường ruột của heo con

Dr. Paolo Trevisi
Đại học Bologna, Ý


15 Tháng 12, 2020

03.30pm – 03.50pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Hạn chế của chất thay thế phụ gia trong
thức ăn chăn nuôi khi thay thế hoàn
toàn hàm lượng dược lý của Kẽm Oxit
trong khẩu phần ăn của Heo con

Dr. Amy Taylor
Đại học Leeds, Anh Quốc

15 Tháng 12, 2020

03.55pm – 04.15pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Phương thức hoạt động của mức độ dược
lý của Kẽm Oxit – Những điều cần biết và
áp dụng trong chiến lược tương lai

Prof. Dr. Jürgen Zentek
Đại học Berlin, Đức


15 Tháng 12, 2020

04.15pm – 04.20pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Giới thiệu Animine?
Dr. Denise Cardoso
Quản lý Sản phẩm Animine
Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam