Chăn nuôi heo trang trại: Những điều cần biết về giấy phép và quy định

  06/11/2023

Ngành chăn nuôi lợn ngày nay mang đến nhiều tiềm năng và lợi nhuận cao, tuy nhiên đối với chăn nuôi lợn số lượng lớn thì cần thực hiện thủ tục xin giấy phép chăn nuôi lợn theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này Vietstock sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về giấy phép và những quy định liên quan.

chan nuoi heo trang trai 2
Chăn nuôi heo trang trại có những quy định nào?

Quy định về quy mô chăn nuôi trang trại

Quy mô chăn nuôi trang trại là một trong những tiêu chí quan trọng để xác định loại hình và điều kiện kinh doanh của các cơ sở chăn nuôi. Theo Luật chăn nuôi 2018 và Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi, quy mô chăn nuôi trang trại được xác định dựa trên số lượng đơn vị vật nuôi cùng thời điểm của cơ sở chăn nuôi. Đơn vị vật nuôi là một hằng số được sử dụng để quy đổi số lượng gia súc, gia cầm sang một đơn vị chung. Cụ thể, quy mô chăn nuôi trang trại được chia thành 4 loại như sau:

 • Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Phải có tối thiểu 300 đơn vị vật nuôi trở lên;
 • Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Phải có tối thiểu từ 30 tới dưới 300 đơn vị vật nuôi;
 • Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Phải có tối thiểu từ 10 tới dưới 30 đơn vị vật nuôi;
 • Chăn nuôi nông hộ: Có tối thiểu dưới 10 đơn vị vật nuôi.

Mỗi loại quy mô chăn nuôi trang trại sẽ có những điều kiện và quy định khác nhau về vị trí, mật độ, khoảng cách, điều kiện môi trường, chuồng trại, trang thiết bị, hồ sơ ghi chép, truy xuất nguồn gốc, thủ tục xin giấy phép, quản lý và kiểm tra. Người chăn nuôi cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả sản xuất, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

chan nuoi heo trang trai 3
Tuân thủ các quy định vê quy mô chăn nuôi heo trang trại để đảm bảo an toàn, chất lượng

Điều kiện kinh doanh chăn nuôi trang trại

Để kinh doanh chăn nuôi trang trại, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Điều kiện về giống vật nuôi: Giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi lưu thông trên thị trường phải có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y. Đối với đực giống, cái giống sử dụng trong sản xuất giống, phải có lý lịch, hệ phải rõ ràng, được sản xuất từ cơ sở sản xuất giống, phù hợp với chất lượng giống công bố áp dụng, đạt chất lượng theo quy định.
 • Điều kiện về chăn nuôi trang trại: Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi. Trang trại phải có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Điều kiện về chế biến nông sản: Trang trại phải có cơ sở chế biến nông sản đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
 • Điều kiện về giấy chứng nhận kinh tế trang trại: Trang trại phải có giấy chứng nhận kinh tế trang trại do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp hưởng hỗ trợ lập dự án kinh tế trang trại. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại là căn cứ để trang trại được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là một trong những giấy tờ quan trọng để đảm bảo hoạt động chăn nuôi trang trại quy mô lớn tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh. Để xin cấp giấy chứng nhận này, tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chăn nuôi do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh của chủ cơ sở và của người trực tiếp chăn nuôi theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Bước 2: Nộp hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

Bước 3: Kiểm tra nội dung hồ sơ:

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi. Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).
 • Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng.
chan nuoi heo trang trai 4
Trình tự, thủ tục xin giấy cấp phép chăn nuôi heo trang trại

Sự kiện lớn nhất ngành chăn nuôi – Vietstock 2024

Triển lãm Vietstock 2023 vừa qua được tổ chức bởi Informa Markets dưới sự chủ trì của Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, sự kiện thu hút hơn 350 đơn vị trưng bày đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 12.906 lượt khách tham quan, 96,5% khách tham quan năm 2023 làm việc trong ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, chế biến thịt và thủy sản và 97.9% tìm kiếm được những cơ hội kinh doanh mới, mở rộng mối quan hệ trong ngành ngay tại sự kiện. Đây là cơ hội mà hộ chăn nuôi, các doanh nghiệp,… không thể bỏ lỡ.

Năm 2024, triển lãm Vietstock (Vietnam Livestock Exhibition) sẽ trở lại với quy mô lớn hơn, chất lượng cao hơn và nhiều hoạt động hấp dẫn hơn. Đây là sự kiện không thể bỏ qua đối với những ai đang hoạt động trong ngành chăn nuôi Việt Nam, đặc biệt là chăn nuôi heo trang trại.

Thông qua triển lãm Vietstock 2024, các doanh nghiệp có thể đón những xu hướng công nghệ và thị trường mới nhất trong ngành chăn nuôi, đồng thời xây dựng, phát triển nhiều mối quan hệ kinh doanh mới. Đây là một sự kiện đáng mong chờ đối với các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 09 đến 11 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Cập nhật thông tin chi tiết về triển lãm tại:

Đặt gian hàng: https://vietstock.org/dat-gian-hang/

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam