HCM

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 ước tăng 2,6%

Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành...

×

FanPage

Vietstock Vietnam