Chính sách quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM SES VIỆT NAM (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, các ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi (cùng nhau được gọi là “Dịch vụ”).

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ bưu điện và thông tin thanh toán.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt và hệ điều hành, trang web bạn truy cập trước khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi, thời gian bạn dành cho mỗi trang web trên Dịch vụ của chúng tôi và các tương tác khác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý Dịch vụ của chúng tôi
  • Xử lý các đơn đặt hàng và yêu cầu của bạn
  • Giao tiếp với bạn về Dịch vụ của chúng tôi và các tài khoản của bạn
  • Cải thiện và phát triển Dịch vụ của chúng tôi
  • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo có liên quan
  • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý thanh toán của bạn hoặc với nhà cung cấp dịch vụ email để gửi cho bạn các thông báo.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu yêu cầu theo luật pháp hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, quyền lợi của bạn hoặc quyền lợi của người khác.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể kiểm soát cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn bằng cách điều chỉnh cài đặt tài khoản của mình. Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ email tiếp thị nào mà chúng tôi gửi cho bạn.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy trái phép.

Lưu giữ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách sửa đổi trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

×

FanPage

Vietstock Vietnam