HỘI THẢO CỦA CỤC CHĂN NUÔI, BỘ NN & PTNN VIỆT NAM TẠI VIETSTOCK 2023

  03/10/2023

Tổ chức lần đầu vào năm 2004, triển lãm Vietstock nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của của Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam trong gần 20 năm qua.

“Tăng cường chăn nuôi bền vững nhằm cải thiện an ninh lương thực & an toàn thực phẩm” là chủ đề của triển lãm Vietstock 2023 và đây cũng là chủ đề của hội nghị mà Cục chăn nuôi sẽ chia sẻ chi tiết từ 13:00 đến 16:30 tại sân khấu trung tâm, sảnh chính nhà A, SECC.

Tại cùng địa điểm, chủ đề tiếp theo được Cục chăn nuôi chia sẻ là “Hội nghị về công nghệ chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi hướng đến giảm phát thải khí nhà kính”, từ 09:00 đến 12:00, ngày 12 tháng 10.

Hội nghị của Cục chăn nuôi là một trong những chương trình đặc biệt, được rất nhiều doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước mong đợi.

Đăng ký tham gia hội nghị tại đây.

HỘI THẢO CỦA CỤC CHĂN NUÔI (BỘ NN&PTNT)

Chủ đề: “TĂNG CƯỜNG CHĂN NUÔI BỀN VỮNG NHẰM CẢI THIỆN AN NINH LƯƠNG THỰC & AN TOÀN THỰC PHẨM”

Ngày: 11 / 10 / 2023, Thứ tư

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

      SECC – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

(Sân khấu Trung tâm, Sảnh chính, Nhà A)

Thời gian Chương trình Diễn giả
13.00-13.15 Đăng ký thành viên tham dự Cục Chăn nuôi
13.15-13.20 Giới thiệu đại biểu, khách mời, mục tiêu và chương trình hội nghị Cục Chăn nuôi
13.20-13.30 Phát biểu khai mac Ông Dương Tất Thắng,

Cục trưởng Cục CN

13.30-13.45 Tổng quan và định hướng phát triển chăn nuôi Việt Nam Đại diện Cục Chăn nuôi
13.45-14.05 Chăn nuôi bền vững: Xu hướng tất yếu, hiện trạng và giải pháp GS.TS. Dương Nguyên Khang, Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh
14.05-14.20 Thảo luận
14.20-14.35 Một số công nghệ mới trong chăn nuôi PGS.TS Đỗ Võ Anh Khoa, TS. Nguyễn Tiến Thành – Trường Đại học Lâm nghiệp
14.35-14.55 Ứng dụng công nghệ cao trong chọn giống bò và sản xuất sữa Đại diện Công ty TH MILK
14.55-15.10 Thảo luận
15.10-15.40 Áp dụng an toàn sinh học trong chăn nuôi đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế TS. Mathew Stone
15.40-15.55 Phúc lợi động vật trong chăn nuôi lợn Chuyên gia của Tổ chức bảo vệ động vật HSI
15.55-16.10 Thảo luận
16.10- 16.30 Bế mạc kết thúc hội thảo Lãnh đạo Cục Chăn nuôi

HỘI THẢO CỦA CỤC CHĂN NUÔI (BỘ NN&PTNT)

Chủ đề: HỘI NGHỊ VỀ CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HƯỚNG ĐẾN GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Ngày: 12 / 10 / 2023, Thứ năm

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

SECC – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

(Sân khấu Trung tâm, Sảnh chính, Nhà A)

Thời gian Chương trình Diễn giả
08.30-09.00 Đăng ký đại biểu Ban tổ chức
09.00-09.10 Giới thiệu đại biểu Lãnh đạo phòng MT&CNCN
09.10-09.25 Phát biểu chỉ đạo và chào mừng Hội nghị Lãnh đạo Cục Chăn nuôi
09.25-09.45 Thực trạng và định hướng công tác quản lý môi trường và công nghệ chăn nuôi đến năm 2030 Cục Chăn nuôi
09.45-10.25 Giới thiệu về chế độ ăn giảm protein Tập đoàn CJ Việt Nam
10.25-10.40 Thiết kế và vận hành trang trại nuôi lợn nái giảm thiểu ô nhiễm môi trường Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ GIA LINH
10.40-10.55 Công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi giảm phát thải KNK tại Việt Nam Công ty cổ phần tương lai thông minh Nhật Việt
10.55-11.10 Áp dụng công nghệ mới trong chăn nuôi để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi bền vững Công ty TNHH Entobel Đồng Nai
11.10-11.50 Tham luận và trao đổi Các đại biểu dự Hội nghị
11.50-12.00 Kết luận và bế mạc hội nghị Lãnh đạo Cục Chăn nuôi

 

Vietstock luôn làm mới mình với rất nhiều chương trình và hoạt động phong phú. Không dừng lại ở triển lãm B2B, Vietstock là người bạn đồng hành, là cầu nối kinh doanh của ngành chăn nuôi Việt Nam và khu vực.​ Đăng ký ngay hôm nay! 

————————–

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam