TUẦN LỄ THỨC ĂN CHĂN NUÔI & SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT VẬT NUÔI

  16/01/2023

  25 Tháng 08, 2020
  10.30 – 12.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)

Thúc đẩy lợi nhuận: Quản lý Sức khỏe Đường ruột & Khả năng Miễn dịch để Tối đa hóa Lợi Nhuận trong việc chăm lợn con nhằm đạt được giá trị đầy đủ nhất của việc chăn nuôi lợn

Giới thiệu APC

Mr. Ramesh Subramonian
Giám đốc kinh doanh – Châu Á TBD,
APC

  25 Tháng 08, 2020
  10.30 – 12.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)Thúc đẩy lợi nhuận: Quản lý Sức khỏe Đường ruột & Khả năng Miễn dịch để Tối đa hóa Lợi Nhuận trong việc chăm lợn con nhằm đạt được giá trị đầy đủ nhất của việc chăn nuôi lợnPlasma sấy phun như công cụ tăng cường sự phát triển miễn dịch và sức khỏe đường ruột ở heo con

TS. Megan Edwards
Chuyên viên dinh dưỡng vật nuôi,
APC

  25 Tháng 08, 2020
  10.30 – 12.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)Thúc đẩy lợi nhuận: Quản lý Sức khỏe Đường ruột & Khả năng Miễn dịch để Tối đa hóa Lợi Nhuận trong việc chăm lợn con nhằm đạt được giá trị đầy đủ nhất của việc chăn nuôi lợnTầm quan trọng của khả năng miễn dịch và sức khỏe đường ruột nhằm ngăn ngừa & kiểm soát ASF và các chế độ ăn uống nhằm cải thiện khả năng miễn dịch và sức khỏe đường ruột ở lợn

TS. Yanbin Shen
Giám đốc Kỹ thuật Toàn Cầu,
APC

  25 Tháng 08, 2020
  10.30 – 12.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)Thúc đẩy lợi nhuận: Quản lý Sức khỏe Đường ruột & Khả năng Miễn dịch để Tối đa hóa Lợi Nhuận trong việc chăm lợn con nhằm đạt được giá trị đầy đủ nhất của việc chăn nuôi lợnVirus ASF trong thức ăn gây lây nhiễm cho lợn như thế nào?

 

TS. Joe Crenshaw
Giám đốc Kỹ thuật Cao cấp Toàn Cầu,
APC

Tài trợ bởi:


26 Tháng 08, 2020

  10.00 – 10.45 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Sản xuất thức ăn chăn nuôi ảnh hưởng
đến dinh dưỡng gà thịt: cách thức nén viên thức ăn và nghiền

TS. JT Pope
Chuyên viên dinh dưỡng,
US Broiler Integrator

26 Tháng 08, 2020

  13.00 – 13.45 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Tác động của liều lượng độc tố nấm
mốc thấp đối với ngành chăn nuôi và cách quản lý chúng hiệu quả

Ông Michele Muccio
Quản lý Sản phẩm Khu vực – Quản lý Rủi ro Độc tố nấm mốc,
Biomin

26 Tháng 08, 2020

15.00 – 16.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thảo luận: Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi ở Châu Á: Thông tin chia sẻ từ
Hiệp hội Thực phẩm & Thức ăn Côn trùng Châu Á (AFFIA)

Ông Nathan Preteseille
Điều phối viên,
AFFIA, Thái Lan

26 Tháng 08, 2020

15.00 – 16.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thảo luận:
Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi ở Châu Á: Thông tin
chia sẻ từ Hiệp hội Thực phẩm & Thức ăn Côn trùng Châu Á (AFFIA)

Panelist

Ông Leo Wein
Sáng lập & CEO,
Protenga, Malaysia
26 Tháng 08, 2020

15.00 – 16.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thảo luận:
Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi ở Châu Á: Thông tin
chia sẻ từ Hiệp hội Thực phẩm & Thức ăn Côn trùng Châu Á (AFFIA)

Panelist

TS. Priyadarsanan Dharma Rajan
Chuyên gia Nghiên cứu cao cấp,
Tổ chức Nghiên cứu Sinh thái học và Môi trường Ashoka (ATREE), Ấn Độ

27 Tháng 08, 2020

10.00 – 10.45 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thách thức đối với Sức khỏe Đường ruột
Gia cầm và Giảm thiểu Mầm bệnh Đường ruột

Ông Grayson Walker
M.S. DVM / PhD Candidate
Đại học Thuốc Thú Y Bang NC

27 Tháng 08, 2020

13.00 – 13.45 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Quản lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong
chăn nuôi Gia cầm

Ông Karlinton Flores
TS. Khoa học Chăn nuôi Gia Cầm & Dinh Dưỡng,
Đại học NC State

Đơn vị hỗ trợ::

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam