VIỆT NAM NỖ LỰC SỞ HỮU NGÀNH CHĂN NUÔI TIÊN TIẾN VÀO 2030

  09/08/2023

Việt Nam kỳ vọng phát triển ngành chăn nuôi tiên tiến vào năm 2030, theo Chiến lược phát triển chăn nuôi quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và toàn ngành đang nỗ lực thực hiện.

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHĂN NUÔI

Mục tiêu chung của chiến lược là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 đạt 4-5%/năm và giai đoạn 2026-2030 bình quân 3-4%/năm.

Theo chiến lược, tỷ lệ giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở công nghiệp và tập trung lần lượt là 60% và 40% vào năm 2025, 70% và 30% vào năm 2030. Tỷ trọng thịt gia súc, gia cầm chế biến đạt 25-30% tổng sản lượng thịt các loại vào năm 2025 và 40-50% trong 5 năm tới.

Ngoài ra, xây dựng vùng nuôi an toàn, đến năm 2025 cấp huyện ít nhất 10 vùng, năm 2030 đạt tối thiểu 20 vùng.

Đến năm 2045, ngành chăn nuôi Việt Nam trở thành ngành kinh tế sở hữu kỹ thuật hiện đại, công nghiệp hóa hầu hết các khâu từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, ngành sẽ có trình độ và năng lực sản xuất thuộc hàng đầu các nước Đông Nam Á, kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh lây từ động vật sang người.

Hầu hết các sản phẩm chăn nuôi chủ lực như; thịt, trứng, sữa sẽ được sản xuất tại các cơ sở an toàn sinh học, thân thiện với môi trường, 100% sản phẩm thịt hàng hóa được cung cấp từ các cơ sở giết mổ công nghiệp, tập trung.

Theo chiến lược, trên 70% sản phẩm chăn nuôi chủ yếu qua sơ chế, chế biến công nghiệp, khoảng 30% qua chế biến tập trung.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành đất nước sở hữu ngành chăn nuôi tiên tiến vào năm 2030

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, chiến lược đã đề ra một số giải pháp, trong đó hoàn thiện các nhóm chính sách về phát triển chăn nuôi (về đất đai, tài chính, tín dụng, thương mại, khuyến nông và truyền thông); tăng cường năng lực phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi; nâng cao chất lượng và hạ giá thành thức ăn chăn nuôi; nâng cao năng lực giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi; phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành chăn nuôi.

Tham khảo: baochinhphu.vn

VIETSTOCK: MỞ RỘNG KẾT NỐI – TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT

Đứng trước những biến động toàn cầu, ngành chăn nuôi của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực trải qua những khó khăn và biến động giá cả thất thường. Bên cạnh việc theo sát những chính sách và các chương trình hỗ trợ của các bộ ban ngành, các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi tại Việt Nam tăng cường hơn nữa các hoạt động kết nối, hình thành các chuỗi liên kết, giúp gia tăng giá trị sản phẩm, giảm chị phí sản xuất.

Cục Chăn Nuôi và BTC Vietstock thống nhất chọn chủ đề năm nay là Tăng Cường Chăn Nuôi Bền Vững Nhằm Cải Thiện An Ninh Lương Thực & An Toàn Thực Phẩm

Mang đến giải pháp kết nối toàn diện cho ngành chăn nuôi Việt Nam, triển lãm Vietstock năm nay tổ chức đồng thời cùng triển lãm Aquaculture Việt Nam, mở ra điểm đến bao quát và toàn diện ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và chế biến thịt.

————————–

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam