TRIỂN LÃM – CHẤT XÚC TÁC CHO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

  03/06/2024

Hân hoan chào đón Ngày Triển Lãm Thế Giới (GED) với chủ đề ‘Triển lãm – Chất xúc tác cho tương lai bền vững’! GED diễn ra vào thứ 4 đầu tiên của tháng 6 hàng năm.

Nhân dịp này, Vietstock cùng cộng đồng triển lãm toàn cầu tự hào khẳng định rằng các triển lãm là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thắp sáng cho sự đổi mới và sáng tạo.

Triển lãm tạo nền tảng cho sự hợp tác hiệu quả giữa con người, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho mọi ngành nghề và xã hội.

Hãy cùng Vietstock lan toả 4 thông điệp của #GED2024!

Vietstock là triển lãm kết nối, thúc đẩy phát triển bền vững ngành chăn nuôi và thuỷ sản tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 09 – 11/ 10/ 2024 tại SECC, TP.HCM.

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam