CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

  14/11/2023

️Ngày 14/11 hằng năm là “Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” nhằm tôn vinh và khảng định vai trò của sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân luôn luôn gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của đất nước.
 
️Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là hết sức quan trọng với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ việc cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam