Tôm Ứng Dụng Công Nghệ Cao

Phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thời gian qua, nhiều nông dân tại Bến Tre đã mạnh dạn chuyển đổi, ứng dụng thành quả nông nghiệp...

×

FanPage

Vietstock Vietnam