tetra pak

Thay thế chất liệu làm bao bì nhằm giảm lượng khí thải toàn cầu

Thay vì màng nhôm như hiện nay, bao bì thực phẩm sẽ có lớp bảo vệ làm từ sợi từ...

×

FanPage

Vietstock Vietnam