Tạm Dừng Yêu Cầu Xét Nghiệm Sars-Cov-2

THÔNG TIN VỀ NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

TẠM DỪNG YÊU CẦU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 TỪ 0h ngày 15/5/2022 Phó Thủ tướng Vũ Đức...

×

FanPage

Vietstock Vietnam