công nghiệp chế biến nông sản

Hòa Bình: Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản, xây dựng và hướng đến phát triển nông...

×

FanPage

Vietstock Vietnam