Châu Âu

EU sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình nông nghiệp hiện đại

Hợp tác nông nghiệp có vai trò quan trọng, là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa Viêt...

‘Chìa khóa’ mở cửa thị trường châu Âu cho hàng nông sản Việt

View more 
×

FanPage

Vietstock Vietnam