EGGCELLENT THEATRE – VIETSTOCK 2022

  12/01/2023

Topic: EGGCELLENT THEATRE – VIETSTOCK 2022

Date: 12 – 14 tháng 10 năm 2022

Venue: Khu vực sảnh chính – Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Language: Vietnamese

Download Agenda: HERE

Wednesday 12/10/2022 Eggcellent Theatre Speaker
14:00 – 15:00 Egg Production and Trade overview in the world and Vietnam TS. Nguyễn Thanh Sơn

President

Vietnam Poultry Association

15:00 – 16:00 Selection methods to improve poultry egg productivity in Vietnam TS. Dương Xuân Tuyển – Ủy viên Thường vụ
Animal Husbandry Association of Vietnam
     
Thursday 13/10/2022 Eggcellent Theatre Speaker
10:00 – 11:00 Preserving nutrition in eggs by closed production process from farm to table Nguyễn Thị Mỹ Linh

Brand Executive
Ba Huan Joint Stock Company

11:00 – 12:00 Ready-to-eat chicken eggs: solutions to increase the consumption ability Ông Nguyễn Duy Hải Linh

Head of Marketing
Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Chăn Nuôi Gia Công (Thành Viên Tập Đoàn Dabaco Việt Nam)

Break Lunch Break Lunch Break
14:00 – 15:00 3F model in breeding DBC’s hens Ông Nguyễn Ngọc Đức

Managing Director

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Chăn Nuôi Gia Công (Thành Viên Tập Đoàn Dabaco Việt Nam)

15:00 – 16:00 Chủ đề: Trứng gà chăn nuôi theo tiêu chuẩn nhân đạo – Cage free egg Ông Trương Chí Cường

Vice GM Vfood I Vinh Thanh Dat Food Joint Stock Company

     
Friday 14/10/2022 Eggcellent Theatre Speaker
10:00 – 11:00 Ba Huan’s premium nutritional eggs – Innovative products – Golden value for Vietnamese health Nguyễn Thị Mỹ Linh – Brand Executive
Ba Huan Joint Stock Company
11:00 – 12:00 Chủ đề: “Trứng gà chăn nuôi theo tiêu chuẩn nhân đạo – Cage free egg” Ông Trương Chí Cường – Phó Tổng giám đốc I Vice General Manager
Vfood I Vinh Thanh Dat Food Joint Stock Company
×

FanPage

Vietstock Vietnam