Vietstock
Like us on Facebook
Follow us on Twitter
View Our Photo
Join Us

Hội nghị

Rất nhiều hội thảo kỹ thuật và hội nghị khoa học quốc tế sẽ được tổ chức đồng hành cùng triển lãm, mang đến cơ hội tìm hiểu và thảo luận về các vấn đề chủ chốt ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chăn nuôi hiện nay, nắm bắt các kiến thức quý giá và cập nhật những cải tiến mới nhất.

________________

1. Thủy sản:

TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

________________

2. Bò sữa / Bò thịt:

TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

________________

3. Diễn đàn thảo luận ASEAN:

TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

________________

4. Gia Cầm:

TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

________________

5. Phúc lợi động vật:

TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

________________

6. Hội thảo Chuỗi giá trị:

TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH
17 - 19 Tháng 10, 2018 | Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

Công ty UBM Asia – Ban tổ chức triển lãm chăn nuôi Livestock Asia (Malaysia), VIETSTOCK (Việt Nam), Livestock Philippines (Philippines), rất vinh dự được trở thành một cầu nối kinh doanh cho các doanh nghiệp và tổ chức trong ngành. Chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể được cùng chung tay xây dựng một nền chăn nuôi vững mạnh tại khu vực Đông Nam Á