Informa
Vietstock
Trial Version, Powered By DNNSmart
12 » 14 Tháng 10, 2022 | Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Livestock Series Events

Livestock Philippines 2022Livestock Taiwan 2022Vietstock 2022Asia Livestock Hub
Trial Version, Powered By DNNSmart


25 Tháng 08, 2020

10.30 - 12.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thúc đẩy lợi nhuận: Quản lý Sức khỏe
Đường ruột & Khả năng Miễn dịch để
Tối đa hóa Lợi Nhuận trong việc chăm
lợn con nhằm đạt được giá trị đầy đủ
nhất của việc chăn nuôi lơn

Giới thiệu APC
Mr. Ramesh Subramonian
Giám đốc kinh doanh - Châu Á TBD,
APC
 

25 Tháng 08, 2020

10.30 - 12.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thúc đẩy lợi nhuận: Quản lý Sức khỏe
Đường ruột & Khả năng Miễn dịch để
Tối đa hóa Lợi Nhuận trong việc chăm
lợn con nhằm đạt được giá trị đầy đủ
nhất của việc chăn nuôi lơn

Plasma sấy phun như công cụ tăng
cường sự phát triển miễn dịch và
sức khỏe đường ruột ở heo con

TS. Megan Edwards
Chuyên viên dinh dưỡng vật nuôi,
APC
 
 
 

25 Tháng 08, 2020

10.30 - 12.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thúc đẩy lợi nhuận: Quản lý Sức khỏe
Đường ruột & Khả năng Miễn dịch để
Tối đa hóa Lợi Nhuận trong việc chăm
lợn con nhằm đạt được giá trị đầy đủ
nhất của việc chăn nuôi lơn

Tầm quan trọng của khả năng miễn dịch
và sức khỏe đường ruột nhằm ngăn ngừa
& kiểm soát ASF và các chế độ ăn uống
nhằm cải thiện khả năng miễn dịch và
sức khỏe đường ruột ở lợn

TS. Yanbin Shen
Giám đốc Kỹ thuật Toàn Cầu,
APC
 

25 Tháng 08, 2020

10.30 - 12.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thúc đẩy lợi nhuận: Quản lý Sức khỏe
Đường ruột & Khả năng Miễn dịch để
Tối đa hóa Lợi Nhuận trong việc chăm
lợn con nhằm đạt được giá trị đầy đủ
nhất của việc chăn nuôi lơn

Virus ASF trong thức ăn gây lây
nhiễm cho lợn như thế nào?

TS. Joe Crenshaw
Giám đốc Kỹ thuật Cao cấp Toàn Cầu,
APC
 
 

Tài trợ bởi:


26 Tháng 08, 2020

10.00 - 10.45 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Sản xuất thức ăn chăn nuôi ảnh hưởng
đến dinh dưỡng gà thịt:
cách thức nén viên thức ăn và nghiền

TS. JT Pope
Chuyên viên dinh dưỡng,
US Broiler Integrator
 

26 Tháng 08, 2020

13.00 - 13.45 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Tác động của liều lượng độc tố nấm
mốc thấp đối với ngành chăn nuôi
và cách quản lý chúng hiệu quả

Ông Michele Muccio
Quản lý Sản phẩm Khu vực
– Quản lý Rủi ro Độc tố nấm mốc,

Biomin
 
 


26 Tháng 08, 2020

15.00 - 16.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thảo luận:
Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn
chăn nuôi ở Châu Á: Thông tin chia sẻ từ
Hiệp hội Thực phẩm & Thức ăn
Côn trùng Châu Á (AFFIA)

Ông Nathan Preteseille
Điều phối viên,
AFFIA, Thái Lan
 

26 Tháng 08, 2020

15.00 - 16.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thảo luận:
Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn
chăn nuôi ở Châu Á: Thông tin
chia sẻ từ Hiệp hội Thực phẩm &
Thức ăn Côn trùng Châu Á (AFFIA)

Panelist

Ông Leo Wein
Sáng lập & CEO,
Protenga, Malaysia
 

26 Tháng 08, 2020

15.00 - 16.00 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thảo luận:
Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn
chăn nuôi ở Châu Á: Thông tin
chia sẻ từ Hiệp hội Thực phẩm &
Thức ăn Côn trùng Châu Á (AFFIA)

Panelist

TS. Priyadarsanan Dharma Rajan
Chuyên gia Nghiên cứu cao cấp,
Tổ chức Nghiên cứu Sinh thái học
và Môi trường Ashoka (ATREE), Ấn Độ
 
 

 

27 Tháng 08, 2020

10.00 - 10.45 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Thách thức đối với Sức khỏe Đường ruột
Gia cầm và Giảm thiểu Mầm bệnh
Đường ruột

Ông Grayson Walker
M.S. DVM / PhD Candidate
Đại học Thuốc Thú Y Bang NC
 

27 Tháng 08, 2020

13.00 - 13.45 (GMT +7 Thời gian Việt Nam)
Quản lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong
chăn nuôi Gia cầm

Ông Karlinton Flores
TS. Khoa học Chăn nuôi
Gia Cầm & Dinh Dưỡng,

Đại học NC State
 
 

Đơn vị hỗ trợ:

Informa Markets – Ban tổ chức triển lãm chăn nuôi Vietstock (Việt Nam), Livestock Philippines (Philippines), Livestock Taiwan (Taiwan) rất vinh dự được trở thành một cầu nối kinh doanh cho các doanh nghiệp và tổ chức trong ngành. Chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể được cùng chung tay xây dựng một nền chăn nuôi vững mạnh tại khu vực Đông Nam Á