Informa
Vietstock
Trial Version, Powered By DNNSmart
12 » 14 Tháng 10, 2022 | Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Livestock Series Events

Livestock Philippines 2022Livestock Taiwan 2022Vietstock 2022Asia Livestock Hub
Trial Version, Powered By DNNSmart


07 Tháng 07, 2020

10.00 - 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cập nhật về Thị Trường Gia Cầm
Philippines

Bà. Cecille Virtucio
Giám đốc Điều hành,
Hợp tác xã Sản xuất Trứng Bantagas
(BEPCO)
 

07 Tháng 07, 2020

13.00 - 13.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Tác động của COVID-19 đến Ngành
Chăn Nuôi Gia Cầm Malaysia

Datuk Jeffrey Ng
Cố vấn
Liên đoàn Hiệp hội Nông
dân Chăn nuôi Malaysia (FLFAM)
 
 


07 Tháng 07, 2020

15.00 - 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cách ngăn ngừa các vấn đề Salmonella
trong Chăn Nuôi Gà Thịt

Ông Thomas Mallens
Quản lý Gia Cầm Quốc Tế,
MS Schippers
Ông Rogier van Leeuwen
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh,
Royal GD


08 Tháng 07, 2020

10.00 - 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Quản lý Ánh Sáng trong Chăn Nuôi
Gà Đẻ Trứng

TS. Seiche Genger
Trưởng phòng Kỹ thuật Khu
vực Đông Nam Á,
Hy-Line International
 

08 Tháng 07, 2020

15.00 - 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Quản lý dinh dưỡng trong Thức Ăn
Chăn Nuôi để Tối Ưu Hóa Gen
Di Truyền của Gia Cầm

TS. Dina Joardar
Chuyên viên dinh dưỡng Gia cầm,
Cargill ANH ở Bắc Mỹ
 
 


09 Tháng 07, 2020

10.00 - 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
ASF và COVID-19 : Cập nhật về
tác động lên ngành chăn nuôi
gia cầm và heo trong khu vực
Đông Nam Á

Ông Gordon Butland
Giám đốc,
Công ty Agriconsultants
 

09 Tháng 07, 2020

13.00 - 13.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Đánh giá sức khỏe đường ruột
ở Gà Thịt

PGS. TS. Dr. Narin Upragarin
Khoa Tài Nguyên Chăn nuôi
& Sản xuất Thuốc Thú Y,
Đại học Kasetsart
 
 


09 Tháng 07, 2020

15.00 - 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cải thiện Chăn Nuôi Gà Đẻ
Trứng bằng Dinh Dưỡng

PGS. TS. Theerawit Poeikhampha
Khoa Khoa học Vật Nuôi,
Đại học Kasetsart

Nhà Tài Trợ:

Informa Markets – Ban tổ chức triển lãm chăn nuôi Vietstock (Việt Nam), Livestock Philippines (Philippines), Livestock Taiwan (Taiwan) rất vinh dự được trở thành một cầu nối kinh doanh cho các doanh nghiệp và tổ chức trong ngành. Chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể được cùng chung tay xây dựng một nền chăn nuôi vững mạnh tại khu vực Đông Nam Á