Informa
Vietstock
[Ngày Mới] 12 » 14 Tháng 10, 2022 | Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Livestock Series Events

Vietstock 2021Livestock Philippines 2021Livestock Malaysia 2021Livestock Taiwan 2021


07 Tháng 07, 2020

10.00 - 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cập nhật về Thị Trường Gia Cầm
Philippines

Bà. Cecille Virtucio
Giám đốc Điều hành,
Hợp tác xã Sản xuất Trứng Bantagas
(BEPCO)
 

07 Tháng 07, 2020

13.00 - 13.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Tác động của COVID-19 đến Ngành
Chăn Nuôi Gia Cầm Malaysia

Datuk Jeffrey Ng
Cố vấn
Liên đoàn Hiệp hội Nông
dân Chăn nuôi Malaysia (FLFAM)
 
 


07 Tháng 07, 2020

15.00 - 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cách ngăn ngừa các vấn đề Salmonella
trong Chăn Nuôi Gà Thịt

Ông Thomas Mallens
Quản lý Gia Cầm Quốc Tế,
MS Schippers
Ông Rogier van Leeuwen
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh,
Royal GD


08 Tháng 07, 2020

10.00 - 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Quản lý Ánh Sáng trong Chăn Nuôi
Gà Đẻ Trứng

TS. Seiche Genger
Trưởng phòng Kỹ thuật Khu
vực Đông Nam Á,
Hy-Line International
 

08 Tháng 07, 2020

15.00 - 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Quản lý dinh dưỡng trong Thức Ăn
Chăn Nuôi để Tối Ưu Hóa Gen
Di Truyền của Gia Cầm

TS. Dina Joardar
Chuyên viên dinh dưỡng Gia cầm,
Cargill ANH ở Bắc Mỹ
 
 


09 Tháng 07, 2020

10.00 - 10.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
ASF và COVID-19 : Cập nhật về
tác động lên ngành chăn nuôi
gia cầm và heo trong khu vực
Đông Nam Á

Ông Gordon Butland
Giám đốc,
Công ty Agriconsultants
 

09 Tháng 07, 2020

13.00 - 13.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Đánh giá sức khỏe đường ruột
ở Gà Thịt

PGS. TS. Dr. Narin Upragarin
Khoa Tài Nguyên Chăn nuôi
& Sản xuất Thuốc Thú Y,
Đại học Kasetsart
 
 


09 Tháng 07, 2020

15.00 - 15.45
(GMT +7 Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Cải thiện Chăn Nuôi Gà Đẻ
Trứng bằng Dinh Dưỡng

PGS. TS. Theerawit Poeikhampha
Khoa Khoa học Vật Nuôi,
Đại học Kasetsart

Nhà Tài Trợ:


 
 
Informa Markets - organiser of the Livestock event in Malaysia "Livestock Malaysia", Vietnam "Vietstock", Philippines "Livestock Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock production to feed the world.