Informa
Vietstock
[Ngày Mới] 12 » 14 Tháng 10, 2022 | Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Livestock Series Events

Vietstock 2021Livestock Philippines 2021Livestock Malaysia 2021Livestock Taiwan 2021

Zinc oxide plays a huge role in swine animal husbandry globally, but restrictions being implemented around the world mean the feed additives industry has to adapt and to look for solutions in this area. One company doing so is Animine (French independent supplier of Precision minerals) with their ZinCoSupp® project – a research programme bringing together some of Europe’s leading universities to try and better understand the metabolic roles and modes of action of zinc oxide in piglets.


15 Tháng 12, 2020

03.00pm - 03.05pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Giới thiệu
Dr. Arturo Pinon
Giám đốc R&D Animine, Điều phối
 


15 Tháng 12, 2020

03.05pm - 03.25pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Quan điểm & giới hạn của chiến 
lược
dinh dưỡng thúc đẩy cân bằng
đường ruột của heo con

Dr. Paolo Trevisi
Đại học Bologna, Ý

 
 


15 Tháng 12, 2020

03.30pm - 03.50pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Hạn chế của chất thay thế phụ gia trong
thức ăn chăn nuôi khi thay thế hoàn
toàn hàm lượng dược lý của Kẽm Oxit
trong khẩu phần ăn của Heo con

Dr. Amy Taylor
Đại học Leeds, Anh Quốc
 


15 Tháng 12, 2020

03.55pm - 04.15pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Phương thức hoạt động của mức độ dược
lý của Kẽm Oxit - Những điều cần biết và
áp dụng trong chiến lược tương lai

Prof. Dr. Jürgen Zentek
Đại học Berlin, Đức

 
 


15 Tháng 12, 2020

04.15pm - 04.20pm (GMT +7 Giờ Việt Nam)
Giới thiệu Animine?
Dr. Denise Cardoso
Quản lý Sản phẩm Animine

 
 
Informa Markets - organiser of the Livestock event in Malaysia "Livestock Malaysia", Vietnam "Vietstock", Philippines "Livestock Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock production to feed the world.