Informa
Vietstock
[Ngày Mới] 12 » 14 Tháng 10, 2022 | Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Livestock Series Events

Vietstock 2021Livestock Philippines 2021Livestock Malaysia 2021Livestock Taiwan 2021


22 Tháng 09, 2020

02.00pm - 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Giới thiệu APC
Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc Kinh Doanh
- Châu Á Thái Bình Dương,
APC
 


22 Tháng 09, 2020

02.00pm - 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Dinh dưỡng cho Gà mới nở:
Những Tác động ảnh hưởng đến
năng suất trong vòng đời

Ông Rick Kleyn
Chủ sở hữu,
SPESPEED Consulting

 
 


22 Tháng 09, 2020

02.00pm - 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Huyết tương phun khô - nguyên liệu
quan trọng trong Chế độ ăn Ban đầu cho
Gà thịt

TS. Ricardo Esquerra
Quản lý Gia cầm Toàn cầu,
APC

 
 
Informa Markets - organiser of the Livestock event in Malaysia "Livestock Malaysia", Vietnam "Vietstock", Philippines "Livestock Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock production to feed the world.