Informa
Vietstock
Trial Version, Powered By DNNSmart
12 » 14 Tháng 10, 2022 | Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Livestock Series Events

Livestock Philippines 2022Livestock Taiwan 2022Vietstock 2022Asia Livestock Hub
Trial Version, Powered By DNNSmart


22 Tháng 09, 2020

02.00pm - 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Giới thiệu APC
Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc Kinh Doanh
- Châu Á Thái Bình Dương,
APC
 


22 Tháng 09, 2020

02.00pm - 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Dinh dưỡng cho Gà mới nở:
Những Tác động ảnh hưởng đến
năng suất trong vòng đời

Ông Rick Kleyn
Chủ sở hữu,
SPESPEED Consulting

 
 


22 Tháng 09, 2020

02.00pm - 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Huyết tương phun khô - nguyên liệu
quan trọng trong Chế độ ăn Ban đầu cho
Gà thịt

TS. Ricardo Esquerra
Quản lý Gia cầm Toàn cầu,
APC
Informa Markets – Ban tổ chức triển lãm chăn nuôi Vietstock (Việt Nam), Livestock Philippines (Philippines), Livestock Taiwan (Taiwan) rất vinh dự được trở thành một cầu nối kinh doanh cho các doanh nghiệp và tổ chức trong ngành. Chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể được cùng chung tay xây dựng một nền chăn nuôi vững mạnh tại khu vực Đông Nam Á