HỘI THẢO NGÀNH CHĂN NUÔI TRỰC TUYẾN

  22/12/2022

 

Webinar là gì?

Thuật ngữ “Webinar” (Hội thảo trực tuyến) dựa trên “Online Seminar” hay “Web – based seminar”.

Giai đoạn lây lan của đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ lên toàn thế giới. Chính vì thế, để mang cơ hội học hỏi gần hơn đến mọi người, vượt qua mọi rào cản đi lại hiện nay, Informa Markets đã tạo ra Hội thảo Chăn nuôi Trực tuyến (Livestock series webinar) là diễn đàn hoàn hảo cho các cá nhân, đơn vị hoạt động trong ngành.

Hội thảo trực tuyến ngành Chăn nuôi là một sự kiện diễn ra trực tiếp. Thông thường đây được xem như buổi giáo dục hoặc chia sẻ bao gồm giao tiếp âm thanh & hình ảnh giữa diễn giả và người tham dự. Phần mềm hội thảo trực tuyến cho phép chia sẻ bài thuyết trinh và tham gia tương tác thông qua hộp trò chuyện hoặc tính năng đặt câu hỏi.

Lý do tham dự Hội thảo trực tuyến chăn nuôi?

  • Cơ hội học hỏi.
  • Chương trình mang tính thông tin cao.
  • Tính khả dụng theo yêu cầu.
  • Có thể tham dự, truy cập từ bất cứ đâu (không cần đi lại).
  • Chi phí tham dự thấp (hoặc miễn phí).
  • Dữ liệu và nội dung tương tác.
Hội Thảo Trực Tuyến

Hội Thảo Online Chăn Nuôi Lợn
Ngày: 19 » 20 Tháng 01, 2022
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

 

Hội Thảo Online Chăn Nuôi Lợn
Ngày: 24 Tháng 03, 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Anh Với Phiên Dịch Tiếng Việt

XEM LẠI VIDEO

Hội thảo của Animine
Ngày: 15 Tháng 12, 2020
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

Tuần Lễ Nuôi Trồng Thủy Sản
Ngày: 27 – 29 Tháng 10, 2020
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

Thúc đẩy lợi nhuận: Chiến lược quan trọng trong Chế độ Dinh Dưỡng cho Gà con mới nở nhằm Tối đa hóa Năng suất và Sức khỏe trong vòng
Ngày: 22 Tháng 09, 2020
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

Tuần lễ Thức Ăn Chăn Nuôi & Sức Khỏe Đường Ruột Vật Nuôi
Ngày: 25 – 27 Tháng 08, 2020
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

 

Tuần Lễ Gia Cầm
Ngày: 7 – 9 Tháng 07, 2020
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

Tập #03
Ngày: 4 Tháng 6, 2020
Thời gian: 14:00 – 15:30 (GMT +7 Bangkok time)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

 

Tập #02
Ngày: 14 Tháng 5, 2020
Thời gian: 14:00 – 15:30 (GMT +7 Bangkok time)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

Tập #01
Ngày: 28 Tháng 4, 2020
Thời gian: 14:00 – 15:00 (GMT +7 Bangkok time)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

XEM LẠI VIDEO

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam