Có vấn đề khi xem email này? Xem phiên bản online English Tiếng Anh
Informa Markets Livestock Series
Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2020 Livestock Philippines 2021
Livestock Series Webinars
Poultry Week
7 > 9 Tháng 7, 2020
Nhà Tài Trợ
Register Now to Secure A Slot
Date 07 Tháng 07, 2020 - Thứ 3
(GMT +7, Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Time 10.00 - 10.45
Cập nhật về Thị Trường Gia Cầm Philippines
Ms. Cecille Virtucio
Diễn giả
New
Speaker Bà. Cecille Virtucio
Giám đốc Điều hành
Hợp tác xã Sản xuất Trứng Bantagas (BEPCO)
Đăng ký tham dự
Time 13.00 - 13.45
Tác động của COVID-19 đến Ngành Chăn Nuôi Gia Cầm Malaysia
Datuk Jeffrey Ng
Diễn giả
Speaker Datuk Jeffrey Ng
Cố vấn
Liên đoàn Hiệp hội Nông dân Chăn nuôi Malaysia (FLFAM)
Đăng ký tham dự
Mr. Thomas Mallens / Mr. Rogier van Leeuwen
Diễn giả
New
Time 15.00 - 15.45
Cách ngăn ngừa các vấn đề Salmonella trong Chăn Nuôi Gà Thịt
Speaker Ông Thomas Mallens
Quản lý Gia Cầm Quốc Tế,
MS Schippers
Speaker Ông Rogier van Leeuwen
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh,
Royal GD
Đăng ký tham dự
...
Date 08 Tháng 07, 2020 - Thứ 4
(GMT +7, Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Time 10.00 - 10.45
Quản lý Ánh Sáng trong Chăn Nuôi Gà Đẻ Trứng
Dr. Seiche Genger
Diễn giả
New
Speaker TS. Seiche Genger
Trưởng phòng Kỹ thuật Khu vực Đông Nam Á,
Hy-Line International
Đăng ký tham dự
Time 15.00 - 15.45
Quản lý dinh dưỡng trong Thức Ăn Chăn Nuôi để Tối Ưu Hóa Gen Di Truyền của Gia Cầm
Dr. Dina Joardar
Diễn giả
Speaker TS. Dina Joardar
Chuyên viên dinh dưỡng Gia cầm,
Cargill ANH ở Bắc Mỹ
Đăng ký tham dự
...
Date 09 Tháng 07, 2020 - Thứ 5
(GMT +7, Múi giờ Thái Lan, Việt Nam)
Time 10.00 - 10.45
ASF và COVID-19 : Cập nhật về tác động lên ngành chăn nuôi gia cầm và heo trong khu vực Đông Nam Á
Mr. Gordon Butland
Diễn giả
Speaker Ông Gordon Butland
Giám đốc,
Công ty Agriconsultants
Đăng ký tham dự
Time 13.00 - 13.45
Đánh giá sức khỏe đường ruột ở Gà Thịt
Asst. Prof. Dr. Narin Upragarin
Diễn giả
New
Speaker PGS. TS. Dr. Narin Upragarin
Khoa Tài Nguyên Chăn nuôi & Sản xuất Thuốc Thú Y,
Đại học Kasetsart
Đăng ký tham dự
Asst. Prof. Dr. Theerawit Poeikhampha
Diễn giả
Time 15.00 - 15.45
Cải thiện Chăn Nuôi Gà Đẻ Trứng bằng Dinh Dưỡng
Speaker PGS. TS. Theerawit Poeikhampha
Khoa Khoa học Vật Nuôi,
Đại học Kasetsart
Đăng ký tham dự
Rungphech Citanuwat
Điều Phối Phiên Hội thảo
Rungphech Chitanuwat
Giám đốc Chuỗi dự án (ASEAN),
Informa Markets
in Thailand
Livestock Series 2020 Calendar
Tháng 7 & 8
7 > 9 Tháng 7
Tuần Lễ Gia Cầm
28 > 30 Tháng 7
Triển lãm Online
Livestock Philippines
E-Market Place
11 > 13 Tháng 8
Tuần Lễ Thức Ăn
Chăn Nuôi
25 > 27 Tháng 8
Tuần Lễ Sức Khỏe
Đường Ruột
Vật Nuôi
Brought to you by
Vietstock 2020 Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021
Vietstock 2020 Facebook Livestock Philippines 2021 Facebook Livestock Malaysia 2020 Facebook
...
Ban Tổ Chức
Informa Markets
Interested to Sponsor a Webinar? Contact Us!
Vietnam
Person in charge Ms. Sophie
Phone +84 28 3622 2588 Ext.121
Email thao.nguyen@informa.com
Malaysia
Person in charge Ms. Miza
Phone +6012 6469537
Email salmiza.salim@informa.com
...
Philippines
Person in charge Ms. Darylle
Phone +63 9557823952
Email darylleann.solomon@informa.com