Livestock Series
Informa Markets
Có vấn đề khi xem email này? Xem phiên bản online English Tiếng Anh
Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021 Aquaculture Philippines 2021 Aquaculture Vietnam 2021
Aquaculture
Aquaculture
27 > 29 Tháng 10, 2020
[ GMT+7 Múi giờ Việt Nam ]
...
Coming Your Way Tomorrow!
...
...
Have You Registered Yet?
Easy way to Learn, Free to Attend, Don't Miss the Chance!
Nhà tài trợ
APC
Syndel
Industry Insights Experts
27 Tháng 10, 2020 | Thứ 03
[ GMT+7, Múi giờ Việt Nam ]
Thúc đẩy lợi nhuận: Xu hướng trong ngành Nuôi trồng Thủy sản châu Á & Chiến lược mới để cải thiện năng suất
Time 14.00pm > 16.00pm
Giới thiệu APC
Khó khăn & Thực trạng của ngành Nuôi Tôm tại Thái Lan
Huyết Tương Phun Khô & Huyết Tương Hồng Cầu để Thúc đẩy Sức khỏe & Sự Tăng Trưởng trong Nuôi trồng Thủy sản
Person in charge Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc kinh doanh
– Châu Á TBD,
APC
Person in charge TS. Niti Chuchird
Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh Nuôi trồng Thủy sản,
Đại học Kasetsart
Person in charge TS. Javier Polo
Phó Chủ Tịch – Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển,
APC
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
28 Tháng 10, 2020 | Thứ 04
[ GMT+7, Múi giờ Việt Nam ]
Time 10.00am > 10.40am
Time 10.40am > 10.55am
Cải tiến công nghệ và phát triển mới trong ngành nuôi trồng thủy sản
INFOFISH và Cập nhật về Tác động của COVID-19 lên Thị trường và Thương mại
Person in charge Ông Sujit Das
Chuyên viên Kỹ thuật,
INFOFISH
Person in charge Bà Shirlene Maria Anthonysamy
Giám Đốc,
INFOFISH
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Time 13.00pm > 14.00pm
Time 15.00pm > 15.45pm
Thức ăn chăn nuôi từ Côn trùng - Tổng quan về dinh dưỡng từ côn trùng trong ngành Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi từ Côn trùng - Tổng quan về dinh dưỡng từ côn trùng trong ngành Thủy sản
Sử dụng hiệu quả các vùng đất nhiễm mặn bị lãng phí bằng việc nuôi trồng tôm cá nước lợ
Person in charge Ông Leo Wein
Sáng lập và CEO,
Protenga
Person in charge Ông Rinku Richard Mondol
Giám đốc điều hành,
Công ty FishLab
Person in charge TS. Dilip Kumar
Cố vấn,
Tập đoàn Phát triển
Thủy sản Assam (AFDC)
và Diễn đàn Quốc gia
cho Nông dân nuôi
trồng đánh bắt
(Đất liền)
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
29 Tháng 10, 2020 | Thứ 05
[ GMT+7, Múi giờ Việt Nam ]
Time 10.00am > 10.45am
Time 13.00pm > 13.45pm
Sử dụng Probiotic trong Nuôi Tôm - Cách tiếp cận sáng tạo
Tổng quan về Nuôi trồng Thủy sản Khu vực 3 của Philippines giữa Đại dịch COVID-19
Person in charge Ông Marc Campet
Nhà phát triển kinh doanh Nuôi trồng Thủy sản
Châu Á,
ADM Animal Nutrition
Person in charge Ông Willy Cruz
Giám đốc Khu vực,
Cục Thủy sản & Nguồn lợi Thủy sản Văn phòng Khu vực Số 3
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Hãy chắc chắn bạn đã đăng ký
Aquaculture Webinar Week
đặc biệt của tháng này.
01
...
Register, Attend, Tune
để tìm hiểu thêm về lĩnh vực này.
...
Register Now
tại đường link phía trên.
Top Three Amazing Aquaculture Trend 2020
...
01 Climate Change-Resistant Mussels
Những loại động vật thân mềm này có thể thay đổi mô hình gen để chống lại những thay đổi của môi trường. Những giống loài chọn lọc làm tăng tỷ lệ phổ biến của tính trạng này và tỷ lệ sống của chúng.
02 Shift Toward Microalgae Oil
Nuôi cá bằng dầu vi tảo thay cho bột cá truyền thống. Thức ăn làm từ tảo nhiều dầu không yêu cầu các trung tâm nuôi trồng phải mua / đánh bắt cá tự nhiên, do vậy, chúng góp phần hạn chế việc đánh bắt quá mức. Cho ăn bằng dầu vi tảo có lợi cho các doanh nghiệp nuôi trồng và môi trường.
03
Open-Ocean Aquaculture
Với công nghệ hiện đại, Nuôi trồng Thủy sản Xa bờ có thể được định vị tối ưu và quản lý hiệu quả hơn. Các vùng nước sâu và dòng chảy mạnh sẽ quản lý và giữa chất thải tránh xa hệ sinh thái gần bờ vốn rất nhạy cảm.
Cùng với thời gian, sự phát triển trong nghiên cứu và công nghệ, Nuôi trồng Thủy sản Xa bờ cũng trở thành mội lựa chọn khả thi, chứng minh cho một hình thức nuôi trồng bền vững trên thế giới; nơi tương lai của ngành nuôi trồng thủy sản phụ thuộc vào tính bền vững của môi trường.
Nguồn: By Kayla Matthews - sea-technology.com
Webinar via Zoom Platform Camera
Tuần Lễ Hội Thảo Online Thủy Sản
đang diễn ra
Chat
Chat
Aquaculture Webinar Week
27 > 29 Tháng 10, 2020
...
How to join the Livestock Series Webinar?
Step 01
Đăng ký
mỗi bài thuyết
trình để tham dự
Arrow
Step 02
Nhận email xác nhận
với link đăng nhập
Zoom
và mật khẩu
Arrow
Step 03
Ghi nhớ lịch hội thảo
Arrow
Step 06
Tham dự & Lắng nghe!
Arrow
Step 05
Sãn sàng 15 phút trước hội
thảo & Kiểm tra hệ thống
Arrow
Step 04
Chuẩn bị sẵn câu hỏi
cho diễn giả
Arrow
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Chat
Important Note
Tick
Hãy sử dụng email chính xác để đăng ký và lưu ý thông tin xác nhận từ BTC trong hộp mail chính (và mail rác).
...
Tick
Hạn chót đăng ký : 15 phút trước các bài thuyết trình, từ ngày 27 > 29 Tháng 10, 2020 (Múi giờ Việt Nam).
...
Tick
Lưu ý: Thời gian bắt đầu các hội thảo online tính theo múi giờ Việt Nam hoặc GMT +7.
Are You Interested to be a Speaker / Sponsor of Our Webinar? Contact Our Team Now!
Vietnam
Person in charge Ms. Sophie
Phone +84 28 3622 2588 Ext.121
Email thao.nguyen@informa.com
Malaysia
Person in charge Ms. Miza
Phone +6012 6469537
Email salmiza.salim@informa.com
...
Philippines
Person in charge Ms. Darylle
Phone +63 9557823952
Email darylleann.solomon@informa.com
Livestock Series 2020
Event Calendar
...
27 > 29 Tháng 10
Tuần Lễ Nuôi Trồng Thủy Sản
24 > 26 Tháng 11
Triển lãm Online
Vietstock E-MarketPlace
Brought to you by
...
Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021
Livestock Philippines 2021 Facebook Livestock Malaysia 2021 Facebook Vietstock 2021 Facebook
Đơn Vị Hỗ Trợ
International Aqua Feed
Nguoi Nuoi
INFOFISH
AFFIA
Ban Tổ Chức
Informa Markets
Email này được gửi từ Informa Markets, trực thuộc Tập đoàn Informa PLC (Privacy Policy)
Văn phòng Informa PLC đăng ký tại 5 Howick Place, London SW1P 1WG.
Đã được đăng ký tại Anh và xứ Wales. Số 8860726.


Nếu quý vị có nhu cầu ngưng nhận các thông tin từ chúng tôi, vui lòng gửi email
về
 vietstock@informa.com
Ngoài ra, có thể liên hệ Bộ phận Dịch vụ Dữ liệu của chúng tôi để cập nhật thông tin chi tiết hoặc
nhu cầu của quý vị tại
imdatateam@informa.com