Livestock Series
Informa Markets
Có vấn đề khi xem email này? Xem phiên bản online English Tiếng Anh
Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021 Aquaculture Philippines 2021 Aquaculture Vietnam 2021
Aquaculture
Aquaculture
Save the Date
27 > 29 Tháng 10, 2020
...
Tham dự từ khắp
nơi trên thế giới
Chủ đề thú vị
Chia sẻ từ Chuyên
gia trong ngành
Cơ hội
học tập!
...
Registration Soon to Open!
Aquaculture Webinar Topics Sessions. One Should Not Miss
Probiotic và Prebiotic trong Nuôi trồng Thủy sản
Phòng chống dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng
Cải thiện Sức khỏe Đường ruột trên con tôm bằng thức ăn
Ảnh hưởng của Chất lượng nước đến Tỷ lệ sống
Bệnh dịch ở Cá - Những điều nên biết
Cải thiện FCR ở Cá bằng Enzyme
Axit hữu cơ - Cách tiếp cận mới để ngăn ngừa bệnh dịch ở tôm
Previous Webinar Highlights
...
37
Quốc gia
2,468
Khách đăng ký
5,052
Lượt xem
Poultry Week
07 > 09 Tháng 07, 2020
82%
Tham dự >30 phút
28%
Thức ăn / Nguyên liệu thức ăn
24%
Trại gia cầm
2,971
Lượt tiếp cận
38
Quốc gia
1,633
Khách đăng ký
Feed & Gut Health Week
25 > 27 Tháng 08, 2020
79%
Tham dự >30 phút
33%
từ ngành công
nghiệp Thức ăn
chăn nuôi
...
What are you waiting for?
Join Us for this Upcoming Aquaculture Webinar
Livestock Series is offering
Digital Solutions
to help your Business grow!
Go Digital and Start Growing your Business with Us
...
We proudly present our digital offerings:
Livestock Series Digital Solutions
Click Here For More Information
Are You Interested to be a Speaker / Sponsor of Our Webinar? Contact Our Team Now!
Vietnam
Person in charge Ms. Sophie
Phone +84 28 3622 2588 Ext.121
Email thao.nguyen@informa.com
Malaysia
Person in charge Ms. Miza
Phone +6012 6469537
Email salmiza.salim@informa.com
...
Philippines
Person in charge Ms. Darylle
Phone +63 9557823952
Email darylleann.solomon@informa.com
Livestock Series 2020
Event Calendar
...
...
27 > 29 Tháng 10
Tuần Lễ Nuôi Trồng Thủy Sản
17 > 19 Tháng 11
Triển lãm Online
Vietstock E-MarketPlace
Brought to you by
...
Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021
Livestock Philippines 2021 Facebook Livestock Malaysia 2021 Facebook Vietstock 2021 Facebook
...
Ban Tổ Chức
Informa Markets
Email này được gửi từ Informa Markets, trực thuộc Tập đoàn Informa PLC (Chính sách Bảo mật).
Văn phòng Informa PLC đăng ký tại 5 Howick Place, London SW1P 1WG.
Đã được đăng ký tại Anh và xứ Wales. Số 8860726.

Nếu quý vị có nhu cầu ngưng nhận các thông tin từ chúng tôi, vui lòng gửi email về vietstock@informa.com

Ngoài ra, có thể liên hệ Bộ phận Dịch vụ Dữ liệu của chúng tôi để cập nhật thông tin chi tiết hoặc nhu cầu của quý vị tại imdatateam@informa.com