Livestock Series
Informa Markets
Có vấn đề khi xem email này? Xem phiên bản online English Tiếng Anh
Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021 Aquaculture Philippines 2021 Aquaculture Vietnam 2021
Registration Now Open!
...
Aquaculture
Aquaculture
27 > 29 Tháng 10, 2020
[ GMT+7 Múi giờ Việt Nam ]
...
Register Now!
Nhà tài trợ
APC
Syndel
Free to Attend!
...
Are you ready? We are.
Diễn Giả
Chất Lượng
Kiến Thức Từ
Chuyên Gia
Hàng Đầu
27 Tháng 10, 2020 | Thứ 03
[ GMT+7, Múi giờ Việt Nam ]
Thúc đẩy lợi nhuận: Xu hướng trong ngành Nuôi trồng Thủy sản châu Á & Chiến lược mới để cải thiện năng suất
Time 14.00pm > 16.00pm
Giới thiệu APC
Xu hướng và Thách thức trong ngành Nuôi trồng Thủy sản
Huyết Tương Phun Khô & Huyết Tương Hồng Cầu để Thúc đẩy Sức khỏe & Sự Tăng Trưởng trong Nuôi trồng Thủy sản
Person in charge Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc kinh doanh
– Châu Á TBD,
APC
Person in charge TS. Niti Chuchird
Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh Nuôi trồng Thủy sản,
Đại học Kasetsart
Person in charge TS. Javier Polo
Phó Chủ Tịch – Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển,
APC
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
28 Tháng 10, 2020 | Thứ 04
[ GMT+7, Múi giờ Việt Nam ]
Time 10.00am > 10.40am
Time 10.40am > 10.55am
Cải tiến công nghệ và phát triển mới trong ngành nuôi trồng thủy sản
INFOFISH và Cập nhật về Tác động của COVID-19 lên Thị trường và Thương mại
Person in charge Ông Sujit Das
Chuyên viên Kỹ thuật,
INFOFISH
Person in charge Bà Shirlene Maria Anthonysamy
Giám Đốc,
INFOFISH
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Time 13.00pm > 14.00pm
Time 15.00pm > 15.45pm
Thức ăn chăn nuôi từ Côn trùng – Tổng quan về dinh dưỡng từ côn trùng trong ngành Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi từ Côn trùng – Tổng quan về dinh dưỡng từ côn trùng trong ngành Thủy sản
Sử dụng hiệu quả các vùng đất nhiễm mặn bị lãng phí bằng việc nuôi trồng tôm cá nước lợ
Person in charge Ông Leo Wein
Sáng lập và CEO,
Protenga
Person in charge Ông Rinku Richard Mondol
Giám đốc điều hành,
Công ty FishLab
Person in charge TS. Dilip Kumar
Cố vấn,
Tập đoàn Phát triển
Thủy sản Assam (AFDC)
và Diễn đàn Quốc gia
cho Nông dân nuôi
trồng đánh bắt
(Đất liền)
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
29 Tháng 10, 2020 | Thứ 05
[ GMT+7, Múi giờ Việt Nam ]
Time 10.00am > 10.45am
Sử dụng Probiotic trong Nuôi Tôm – Cách tiếp cận sáng tạo
Person in charge Ông Marc Campet
Nhà phát triển kinh doanh Nuôi trồng Thủy sản
Châu Á,
ADM Animal Nutrition
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
More Industry Speakers Coming Soon!
Speaker
What is Aquaculture and Why Do We Need It?
...
Nuôi trồng Thủy sản là quá trình nuôi trồng thủy sinh vật có kiểm soát, đặc biệt là để làm thực phẩm cho con người. Khái niệm này được hiểu tương tự như ngành nông nghiệp nhưng đối tượng là tôm cá thay vì cây trồng hoặc vật nuôi. Nuôi trồng thủy sản được biết đến như nuôi cá, tôm… Hải sản mọi người tìm thấy ở cửa hàng, chợ địa phương có thể là những giống nuôi. Nuôi trồng thủy sản có thể diễn ra ở khắp nơi trên thế giới: vùng nước biển ven bờ, ao hồ và sông nước ngọt, thậm chí trên đất liền trong các bể chứa.
Nguồn: www.aquaculturealliance.org
What is Aquaculture and Why Do We Need It?
...
01
Nguồn hải sản đa dạng cho người dân.
02
Phương pháp nuôi trồng thủy sản trách nhiệm & bền vững.
03
Khí nhà kính thải ra thấp hơn các loại hình canh tác khác.
04
Giúp tăng nguồn cung cấp hải sản.
05
Hải sản tốt cho sức khỏe! Giàu protein.
Are You Interested to be a Speaker / Sponsor of Our Webinar? Contact Our Team Now!
Vietnam
Person in charge Ms. Sophie
Phone +84 28 3622 2588 Ext.121
Email thao.nguyen@informa.com
Malaysia
Person in charge Ms. Miza
Phone +6012 6469537
Email salmiza.salim@informa.com
...
Philippines
Person in charge Ms. Darylle
Phone +63 9557823952
Email darylleann.solomon@informa.com
Livestock Series 2020
Event Calendar
...
...
27 > 29 Tháng 10
Tuần Lễ Nuôi Trồng Thủy Sản
24 > 26 Tháng 11
Triển lãm Online
Vietstock E-MarketPlace
Brought to you by
...
Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021
Livestock Philippines 2021 Facebook Livestock Malaysia 2021 Facebook Vietstock 2021 Facebook
...
Đơn Vị Hỗ Trợ
International Aqua Feed
Nguoi Nuoi
INFOFISH
AFFIA
Ban Tổ Chức
Informa Markets
Email này được gửi từ Informa Markets, trực thuộc Tập đoàn Informa PLC (Chính sách Bảo mật).
Văn phòng Informa PLC đăng ký tại 5 Howick Place, London SW1P 1WG.
Đã được đăng ký tại Anh và xứ Wales. Số 8860726.

Nếu quý vị có nhu cầu ngưng nhận các thông tin từ chúng tôi, vui lòng gửi email về vietstock@informa.com

Ngoài ra, có thể liên hệ Bộ phận Dịch vụ Dữ liệu của chúng tôi để cập nhật thông tin chi tiết hoặc nhu cầu của quý vị tại
imdatateam@informa.com