Livestock Series
Informa Markets
Có vấn đề khi xem email này? Xem phiên bản online English Tiếng Anh
Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021 Aquaculture Philippines 2021 Aquaculture Vietnam 2021
Giới thiệu
[ GMT +7 Giờ Việt Nam ]
ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY
...
THAM DỰ. HỌC HỎI. CẬP NHẬT THÔNG TIN.
...
Giới thiệu
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Dr. Arturo Pinon
Giám đốc R&D Animine,
Điều phối
15 Tháng 12, 2020
[Thứ Ba]
03.00pm > 03.05pm
[GMT +7 Giờ Việt Nam]
Quan điểm & giới hạn của chiến lược dinh dưỡng thúc đẩy cân bằng đường ruột của heo con
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Dr. Paolo Trevisi
Đại học Bologna, Ý
15 Tháng 12, 2020
[Thứ Ba]
03.05pm > 03.25pm
[GMT +7 Giờ Việt Nam]
Hạn chế của chất thay thế phụ gia trong thức ăn chăn nuôi khi thay thế hoàn toàn hàm lượng dược lý của Kẽm Oxit trong khẩu phần ăn của Heo con
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Dr. Amy Taylor
Đại học Leeds, Anh Quốc
15 Tháng 12, 2020
[Thứ Ba]
03.30pm > 03.50pm
[GMT +7 Giờ Việt Nam]
Phương thức hoạt động của mức độ dược lý của Kẽm Oxi – Những điều cần biết và áp dụng trong chiến lược tương lai
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Prof. Dr. Jürgen Zentek
Đại học Berlin, Đức
15 Tháng 12, 2020
[Thứ Ba]
03.55pm > 04.15pm
[GMT +7 Giờ Việt Nam]
Giới thiệu Animine?
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Dr. Denise Cardoso
Quản lý Sản phẩm Animine
15 Tháng 12, 2020
[Thứ Ba]
04.15pm > 04.20pm
[GMT +7 Giờ Việt Nam]
Brought to you by
...
Livestock Philippines 2021 Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021
Livestock Philippines 2021 Facebook Livestock Malaysia 2021 Facebook Vietstock 2021 Facebook
Ban Tổ Chức
Informa Markets
Interested to Sponsor a Webinar? Contact Us Now!
Vietnam
Person in charge Ms. Sophie
Phone +84 28 3622 2588 Ext.121
Email thao.nguyen@informa.com
Malaysia
Person in charge Ms. Miza
Phone +6012 6469537
Email salmiza.salim@informa.com
...
Philippines
Person in charge Ms. Darylle
Phone +63 9557823952
Email darylleann.solomon@informa.com
Email này được gửi từ Informa Markets, trực thuộc Tập đoàn Informa PLC (Privacy Policy)
Văn phòng Informa PLC đăng ký tại 5 Howick Place, London SW1P 1WG.
Đã được đăng ký tại Anh và xứ Wales. Số 8860726.


Nếu quý vị có nhu cầu ngưng nhận các thông tin từ chúng tôi, vui lòng gửi email
về
 vietstock@informa.com
Ngoài ra, có thể liên hệ Bộ phận Dịch vụ Dữ liệu của chúng tôi để cập nhật thông tin chi tiết hoặc
nhu cầu của quý vị tại
imdatateam@informa.com