Có vấn đề khi xem email này? Xem phiên bản online English Tiếng Anh
Informa Markets Livestock Series
Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021 Livestock Philippines 2021
APC
Present
24 Tháng 03, 2021
09.30am > 11.45am
- ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ NGAY HÔM NAY! -
...
Hội thảo sử
dụng chương
trình Zoom
Ngôn Ngữ
Thư mời tham dự
Giới thiệu về APC
24 Tháng 03, 2021
Thứ Tư
09.30am > 09.45am
[Giờ Việt Nam]
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc kinh doanh - Châu Á Thái Bình Dương,
APC
Thư mời tham dự
Chế Độ Ăn Uống SDPP làm giảm các Triệu Chứng Lâm Sàng, Truyền Nhiễm Virut và Tỷ Lệ Lây Truyền trong Quá Trình Nhiễm ASFV ở Lợn
24 Tháng 03, 2021
Thứ Tư
09.45am > 10.30am
[Giờ Việt Nam]
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
TS. Yanbin Shen
Giám đốc Kỹ thuật Toàn Cầu,
APC
Thư mời tham dự
Ứng dụng của Proteins Huyết Tương Phun Khô để Tăng Cường Sức Khỏe và Hiệu Suất của Heo Con
24 Tháng 03, 2021
Thứ Tư
10.30am > 11.00am
[Giờ Việt Nam]
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
TS. Megan Edwards
Chuyên viên dinh dưỡng vật nuôi tại TP.HCM, Việt Nam,
APC
24 Tháng 03, 2021
Hội thảo của APC
Brought to you by
...
Livestock Malaysia 2021 Vietstock 2021 Livestock Philippines 2021
Livestock Malaysia 2021 Facebook Vietstock 2021 Facebook Livestock Philippines 2021 Facebook
Ban Tổ Chức
Informa Markets
Interested to Sponsor a Webinar? Contact Us!
Ms. Sophie
+84 28 3622 2588 Ext.121
thao.nguyen@informa.com
Ms. Miza
+6012 6469537
salmiza.salim@informa.com
Ms. Darylle
+63 9557823952
darylleann.solomon@informa.com
Email này được gửi từ Informa Markets, trực thuộc Tập đoàn Informa PLC (Privacy Policy)
Văn phòng Informa PLC đăng ký tại 5 Howick Place, London SW1P 1WG.
Đã được đăng ký tại Anh và xứ Wales. Số 8860726.


Nếu quý vị có nhu cầu ngưng nhận các thông tin từ chúng tôi, vui lòng gửi email
về
 vietstock@informa.com
Ngoài ra, có thể liên hệ Bộ phận Dịch vụ Dữ liệu của chúng tôi để cập nhật thông tin chi tiết hoặc
nhu cầu của quý vị tại
imdatateam@informa.com